a

Представник Националног механизма за превенцију тортуре је учествовао на експертским консултацијама Специјалног известиоца Уједињених нација за тортуру и другe суровe, нељудске или понижавајуће казне или поступке, на тему тортуре која је повезана са миграцијом. Серији састанака су присуствовали представници организација, међународних, државних и невладиних, које се баве питањима тортуре и миграција и одржани су ради информисања Специјалног известиоца о чињеницама и ставовима експерата од значаја за његов Извештај о овој теми, за који се очекује да ће бити завршен до краја ове године.

Консултације су одржане у Женеви, у периоду од 28. – 30. августа 2017. године, у седишту Високог комесаријата Уједињених нација за људска права.Такође, Специјални известилац је упутио јавни позив државама, агенцијама УН, организацијама цивилног друштва и научним институцијама, које би желеле да допринесу овој теми, да до 30. септембра 2017. године пошаљу попуњени упитник, који се може пронаћи на интернет страници Високог комесаријата:

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/MigrationRelatedTorture.aspx.