a

Заштитник грађана у обављању послова Националног маханизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 9. и 10. септембра 2015. године посете Прешеву и Бујановцу у циљу праћења поступања надлежних органа према избеглицама које долазе из ратом захваћених подручја. Првог дана НПМ је посетио Полицијску станицу у Прешеву, Прихватни центар за мигранте у Прешеву и камп у селу Миратовцу на граници са Македонијом, док је другог дана посећен Центар за социјални рад у Прешеву, Регионални центар граничне полиције према Македонији и Полицијскa станицa у Бујановцу.