a

НПМ тим реализовао је 25. августа 2015. године посету Центру за аутизам у Београду, у оквиру Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине омете у развоју. Циљ посете било је испитивање поступања према корисницима и корисницама Центра, као и услова просторија у којима бораве.