a

Национални механизам за превенцију тортуре обавио је тематску посету Окружном затвору у Прокупљу, 04. октобра  2013. године, у циљу мониоринга положаја лица лишених слободе са инвалидитетом.