a

Извештај о посети Окружном затвору  Крагујевац и одговор o поступању Окружног затвора.