a

У периоду од 5. до 8. новембра 2012. године Тим Националног превентивног механизма, кога чине представници Заштитника грађана, Покрајинског омбудсмана АП Војводине и удружења Београдски центар за људска права, обавили су и том приликом сачинили извештаје о посети Полицијској управи Нови Сад и  полицијским станицама Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, Нови Сад, Србобран, Сремски Карловци, Темерин, Тител, Врбас и  Жабаљ, које се налазе у оквиру ове Полицијске управе.