a

b_250_0_16777215_00_images_stories_img_0017.jpgИзвештај тима Националног механизма за превенцију тортуре о посетама Полицијским станицама - Чајетина, Ариље и Бајина Башта, садржи препоруке мера за отклањање уочених недостатака у раду, а које се односе на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака и унапређење положаја лица лишених слободе.