a

b_250_0_16777215_00_images_20221229Posete.jpg
Фото: Заштитник грађана

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), је током последњих десет дана 2022. године, обавио ненајављене посете полицијским станицама у саставу Полицијске управе за град Београд. У саставу тима био је и представник Комитета правника за људска права.

Посећене су ПС Врачар, ПС Палилула, ПС Звездара и ПИ Миријево, затим ПС Нови Београд, ПС Стари град и ПС Савски венац, као и седиште ПУ за град Београд, ПС Вождовац и ПС Раковица. Обављеним посетама настављене су активности НПМ-а које су везане за праћење начина остваривања основних права доведених и задржаних лица, пре свега права на приступ лекару и адвокату, права да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу и начину на који се информишу о својим правима. Тим НПМ-а је, такође, обишао и просторије за задржавање у посећеним полицијским станицама како би проверио да ли су исте у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима и том приликом обавио разговоре са затеченим задржаним лицима.

Овим посетама је претходила посета Окружном затвору у Београду, где су чланови тима, подељени у два подтима обавили ненадзиране разговоре са притвореним лицима на околност поступања полицијских службеника према њима током лишења слободе и задржавања и начина остваривања основних права доведених и задржаних лица. Осим тога, посебна пажња је посвећена начину обављања првог лекарског прегледа по пријему у наведени затвор као и документовање повреда.

Професионално поступање свих службеника током посета НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.