a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је у априлу 2022. године посету полицијским испоставама Калуђерица и Гроцка у оквиру Полицијске станице Гроцка.

НПМ је контролисао поступање полицијских службеника у вези са остваривањем основних права задржаних лица, као што су право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима, а обишао је и просторије за задржавање како би проверио да ли су исте у складу са важећим стандардима.

Министарство унутрашњих послова је доставило изјашњење на упућене препоруке којим је обавестио НПМ о томе да ће се у те две организационе јединице у будућем раду у записнике о задржавању уносити сви подаци од значаја за приступ задржаног лица браниоцу, односно да ли је лице желело да ангажује браниоца по сопственом избору и да ли му је одређен бранилац по службеној дужности, када је то законом обавезно. Такође, да ли је обавио неометан разговор са браниоцем уз евидентирање свих релевантних података о остваривању тог права: података о браниоцу, о времену када је о контактиран, времену када је приступио доведеном и задржаном лицу и времену када је обавио разговор са лицем.

Поступајући по препоруци, у даљем раду ПС Гроцка ће лицима чије задржавање траје дуже од 12 сати обезбеђивати барем један комплетан оброк.

НПМ је обавештен и о томе да су започете активности адаптацији обе просторије за задржавање у ПИ Калуђерица, а да је пројектно техничка документација достављена општини Гроцка у циљу изградње новог објекта ПИ Калуђерица.