a

Заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић предводила је тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре у контролним посетама обављеним 15. октобра и 30. децембра 2021. године Казнено-поправном заводу Београд – Падинска Скела. У тиму је поред запослених у Заштитнику грађана био и представник Комитета правника за људска права. Након посете сачињен је извештај о поступању завода по препорукама које су упућене овом заводу након претходне посете, обављене 2018. године.

Поступајући по новим препорукама, у просторијама које су под видео надзором истакнуто обавештење о томе. Везивање лица лишених слободе у отвореном и полуотвореном одељењу приликом спровода се врши на основу процене у сваком конкретном случају, а у случају смрти лица лишеног слободе завод ће тражити од органа поступка писани налаз и мишљење вештака који је извршио преглед и обдукцију леша.

НПМ је такође обавештен да је из интерне производње требовано 300 коцки душека за замену дотрајалих и да ће из КПЗ Ниш бити достављене у најкраћем року, као и да ће се средства за адаптацију самица планирати за буџетску 2023. годину. Такође, у току је поступак попуњавања осам радних места у Служби за обезбеђење, али и да постоји потреба за додатним извршиоцима на правним и на пословима здравствене заштите, као и у Служби за третман. Даље, перманентно се ради на проналажењу заинтересованих приватних предузећа ради обуке и радног ангажовања осуђених лица из затвореног одељења, али још није дошло до реализације тог пројекта. Образована је мултиресорска стручна комисија за припрему акта о критеријумима, начину и поступку за утврђивање радних места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, али је поступак доношења тог акта и даље у току, иако је рок за његово доношење истекао у марту 2020. године. Управа за извршење кривичних санкција је обезбедила новчана средства за здравствену контролу запослених у 2022. години.