a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре обавио је 28. јануара 2022. године редовну посету Полицијској управи у Суботици, након чега је сачинио извештај о уоченим пропустима и упутио препоруке за унапређење рада полицијске управе.

Поступајући по препорукама, у ПУ Суботица поред постојећег система видео надзора у просторијама за задржавање, полицијски службеници повремено обилазе задржана лица и остварују комуникацију са њима, а податке о овоме уносе у записник о задржавању. Такође, полицијским службеницима је наложено да у записнике о задржавању уносе све податке од значаја за остваривање права задржаних лица на приступ браниоцу. Постељина се редовно одржава чистом, а обавештења о аудио и видео надзору су истакнута и на видна места унутар просторија за задржавање. Даље, обезбеђени су технички услови и снимци видео надзора се чувају у трајању од најмање 30 дана, и обезбеђена је приватност задржаних лица приликом коришћења тоалета, тако што је извршена пикселизација постављених камера.

С обзиром да је НПМ посетио и Одељење притвора Окружног затвора у Суботици и између осталог проверавао начин обављања првог лекарског прегледа притвореника по пријему у завод, НПМ је утврдио одређене недостатке и упутио препоруку, по којој је ОЗ у Суботици поступио.