a

b_250_0_16777215_00_images_20220623VelikiPopovac.jpg
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у сарадњи са Комитетом правника за људска права (YUCOM) и Хелсиншким одбором за људска права у Србији, остварујући законом утврђене надлежности, посетио је 8. јуна 2022. године Установу за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ у Великом Поповцу. У тиму НПМ био је и лекар, специјалиста психијатрије.

Посета је била редовна и најављена, по Плану посета НПМ за 2022. годину. Посета је обављена у циљу праћења поступања према особама са интелектуалним и менталним инвалидитетом у установама социјалне заштите домског типа. Од управе и запослених чланови тима НПМ добили су потребне информације о раду свих служби, начину остваривања права корисника, извршен је увид у релевантну документацију, обилазак установе и обављени ненадзирани разговори са корисницима.

Професионално поступање руководства и представника служби у оквиру установе током посете НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.