a

b_250_0_16777215_00_images_22020617PU_Kraljevo-sedite1.jpg
Фото: Заштитник грађана

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 14. јуна 2022. године ненајављену посету Полицијској управи у Краљеву и посетио седиште полицијске управе и полицијску станицу у Рашкој.

Током посете, НПМ је обишао просторије за задржавање како би проверио да ли су исте у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима, разговарао са полицијским службеницима о начину остваривања основних права доведених и задржаних лица и извршио увид у предмете о задржавању лица. Такође, тим НПМ обавио је ненадзирани разговор са лицем које се у тренутку посете налазило на задржавању у просторији за задржавање у седишту ПУ Краљево.

Чланови тима су раније тог дана посетили Окружни затвор у Краљеву, где су разговарали са притвореницима о поступању полиције према њима приликом лишења слободе, задржавања и примене полицијских овлашћења. Поред тога, у ОЗ Краљево посебну пажњу су посветили начину обављања првог лекарског прегледа по пријему у завод.

Професионално поступање свих полицијских и заводских службеника током посете НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.