a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 19. априла 2022. године ненајављену посету Полицијској управи у Крагујевцу. Тим је посетио седиште полицијске управе, и то Полицијску испоставу и Саобраћајну полицијску испоставу Крагујевац.

Чланови тима су раније тог дана посетили и Казнено-поправном заводу у Крагујевцу, где су разговарали са притвореницима о поступању полиције према њима приликом лишења слободе, задржавања и примене полицијских овлашћења.

b_250_0_16777215_00_images_20220420PU_Kragujevac1.jpg
Фото: Заштитник грађана

Током тих посета НПМ је пратио начин остваривања основних права доведених и задржаних лица, која су у исто време заштитне мере од злостављања: право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу, и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима. Чланови тима обишли су просторије за задржавање, како би проверили да ли су исте у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима. Поред тога, у КПЗ посебну пажњу су посветили начину обављања првог лекарског прегледа по пријему у завод.

Од недавно завод у Крагујевцу није више окружни затвор полуотвореног типа, већ казнено-поправни завод затвореног типа, а завршетак радова на изградњи новог, већег објекта КПЗ-а се очекује до краја ове године. НПМ је обавештен да се нови објекат гради у складу са савременим стандардима, односно биће испоштовани сви међународни стандарди у погледу хуманог смештаја и сигурности лица лишених слободе.

Током посета поступање свих полицијских и заводских службеника било је професионално и у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.