a

Заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић предводила је тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) током посете Полицијској управи у Прокупљу–седиште и Окружном затвору у Прокупљу–Одељење притвора 19. новембра 2021. године. Посета је обављена ради контроле начина остваривања основних права доведених и задржаних лица, које су уједно и гаранција против злостављања. НПМ је проверавао и да ли су просторије за задржавање у складу са важећим стандардима и проверавао наводе о злостављању. Након посета НПМ је сачинио извештај у којем је упутио препоруке за унапређење рада ПУ Прокупље и ОЗ Прокупље.

Наведене установе су обавестиле НПМ да је поступљено по свим упућеним препорукама, тако да ће возачи код којих је утврђена тешка, веома тешка или потпуна алкохолисаност и/или су под дејством психоактивних супстанци бити задржани до 24 сата, у случају немогућности привођења суду и само уколико се утврди да изражавају намеру за даље чињење прекршаја, односно настављају са чињењем прекршаја, што ће се наводити и образлагати у решењу о задржавању. У записнике о задржавању ће се уносити подаци о повременим обиласцима и разговорима са задржаним лицима, као и подаци о обавештавању члана породице или другог блиског лица о лишењу слободе задржаног. У просторији за задржавање ће се одржавати потребан ниво хигијене. У случају да задржавање траје дуже од 12 сати, задржаном лицу ће се обезбедити три оброка, укључујући бар један комплетан оброк.

У ОЗ Прокупље за просторију за задржавање је одређена једна просторија у приземљу, ближе дежурној служби и унутар просторије је инсталиран видео надзор, о чему је истакнуто обавештење. Повреде уочене на лицима лишеним слободе приликом њиховог пријема у завод ће се документовати на начин предвиђен стандардима, укључујући и оцену лекара о повезаности навода лица о начину настанка повреда и објективног налаза, а уколико се установи да лице има повреде, о томе ће се обавештавати надлежно јавно тужилаштво.