a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 8. марта 2022. године надзор над принудним удаљењем петоро држављана Сиријске Арапске Републике из Републике Србије. Они су око две недеље провели у Прихватилишту за странце у Димитровграду, одакле су спроведени на Гранични прелаз Градина - Калотина и предати граничној полицији Републике Бугарске.

НПМ је од полицијских службеника прибавио податке о поступању према странцима, извршен је увид у документацију која се о њима води у прихватилишту и обављени су ненадзирани разговори са њима. Такође, надзиран је отпуст из прихватилишта, укрцавање у службено возило, превоз до граничног прелаза и предаја страним властима.

Сарадња са полицијским службеницима током надзора је као и до сада била веома професионална. Странци нису имали примедби на поступање полицијских службеника како током њиховог боравка у прихватилишту, тако ни приликом лишења слободе.

Ово је први пут да је НПМ надзирао принудно удаљење странаца из прихватилишта у Димитровграду.