a

Заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић предводила је 8. фебруара 2022. године тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а током посете Казнено-поправном заводу у Шапцу. У тиму је поред запослених из Заштитника грађана био и представник Комитета правника за људска права.

b_250_0_16777215_00_images_20220209Foto1.jpg
Фото: Заштитник грађана

Посета је била ненајављена и обављена је у циљу превенције тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака. Током посете, тим НПМ-а је обавио разговоре са свим осуђеним и прекршајно кажњеним лицима која су се у време посете налазила на смештају у затвореном одељењу. Такође је извршен увид у документацију која се односи на употребу мера принуде, ванредне догађаје, притужбе лица лишених слободе, Књигу повреда, као и начин обављања првог лекарског прегледа по пријему у завод.

Током посете посебна пажња посвећена је поступању завода према лицима лишеним слободе која се налазе на извршењу дисциплинске мере упућивање у самицу или посебне мере усамљење, односно у било ком облику изолације од других лица лишених слободе, њиховом положају и остваривању права. Кључни налази из те посете који се односе на наведено биће објављени у оквиру посебног тематског извештаја, након што се реализују планиране посете заводима посвећене овој теми.