a

Заштитнику грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) 14. фебруара 2022. године није било дозвољено да реализује ненајављену посету Установи за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ у Великом Поповцу, по Плану посета за 2022. годину. Тим НПМ-а су чиниле запослене у Одељењу Националног механизма за превенцију тортуре, представница удружења Хелсиншки одбор за људска права у Србији, као и ангажовани експерт, лекар специјалиста психијатрије. Циљ посете је требало да буде испитивање положаја корисника услуга социјалне заштите на домском смештају, као што су одрасле и старије особе са интелектуалним тешкоћама, односно сметњама.

Испред улаза у установу тим НПМ-а је разговарао са директором установе, који је контактирао ресорно министарство и Завод за јавно здравље Пожаревац, те је обавестио чланове тима да није могућ приступ објектима установе и реализација посете, будући да се у установи налази шест корисника који су позитивни на COVID-19, док су шесторо запослених у кућној изолацији.

Ова забрана је изречена иако је Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а обавестио Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања више пута током 2020. и 2021. године да ће НПМ обављати посете установама социјалне заштите домског типа уз пуно уважавање свих законом прописаних превентивних мера, коришћењем пуне заштитне опреме и уз прилагођавање својих метода рада новонасталој ситуацији, поштујући принцип „нечињења штете“. Посета није дозвољена иако је министарству указано на све обавезе које је наша земља преузела усвајањем Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, као и да је заштита лица лишених слободе од мучења и других нечовечних или понижавајућих поступака и кажњавања обавеза утврђена међународним правом која се не може дерогирати, па ни у околностима пандемије и епидемије.

Министарству је указано и на савете Поткомитета за превенцију тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака који се односе на пандемију коронавируса, усвојене 25. марта 2020. године, у којима је ово тело јасно заузело став да би национални механизми за превенцију тортуре требало да наставе са вршењем свог мандата тј. да предузимају посете превентивног карактера и за време пандемије, поштујући неопходна ограничења у начину на који се обављају посете и са смањеним социјалним контактом.

Заштитник грађана указује и да је НПМ-у онемогућена и најављена посета Установи за душевно оболела лица „1. октобар“ у Старом Лецу, будући да је установа прибавила мишљење Завода за јавно здравље у Панчеву, у којем је наведено да је потребно одложити посету до побољшања епидемиолошке ситуације у Јужнобанатском округу и самој установи. Такође, у мишљењу је наведено и да је посета могућа само на основу судског налога, што указује на непознавање мандата НПМ-а.

Заштитник грађана подсећа да у обављању послова НПМ-а несметано обавља посете свим местима и установама у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, те да онемогућавање остваривања мандата у установама социјалне заштите представља кршење законских прописа, међународних стандарда, обавезе сарадње органа управе са Заштитником грађана и за последицу има немогућност контроле поштовања основних права лица која се налазе у установама социјалне заштите и одвраћања државних органа и службених лица од поступања које би могло имати карактер злостављања.