a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 16. децембра 2021. године надзор над принудним удаљењем држављанина Северне Македоније из Републике Србије. Он је кратко боравио у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, одакле је спроведен на Гранични прелаз Прешево. Због његовог нарушеног здравственог стања, за транспорт је коришћено санитетско возило и обезбеђена је пратња медицинског особља.

Од полицијских службеника су прибављени подаци о поступању према њему, извршен је увид у документацију која се о њему води у Прихватилишту и обављен ненадзиран разговор са странцем, који није имао примедби на поступање према њему и услове боравка у Прихватилишту. Такође, надзирана је процедура отпуста из Прихватилишта и укрцавања у возило.

Сарадња са полицијским службеницима током надзора је као и до сада била веома добра и професионална.