a

b_250_0_16777215_00_images_20211126Foto.jpgТим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 25. новембра 2021. године обавио ненајављене посете Полицијској станици Лазаревац и Полицијској станици Барајево, које су у оквиру Полицијске управе за град Београд. Поред представника Заштитника грађана, у тиму је био и представник Одбора за људска права Ваљево.

Током посете, НПМ је обишао просторије за задржавање како би проверио да ли су исте у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима, разговарао са полицијским службеницима о начину остваривања основних права доведених и задржаних лица и извршио увид у предмете о задржавању лица. Такође, обављен је и ненадзирани разговор са једним затеченим задржаним лицем.

Професионално поступање свих полицијских службеника током посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.