a

b_250_0_16777215_00_images_20211123Prostorija_za_zadrzavanje.jpgТим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 19. новембра 2021. године ненајављену посету седишту Полицијске управе у Прокупљу.

Током те посете, НПМ је наставио са својим активностима које су везане за праћење начина остваривања основних права доведених и задржаних лица, као што су право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима. Тим НПМ-а је, такође, обишао просторије за задржавање како би проверио да ли су исте у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима.

Пре обављања наведене посете тим НПМ-а је у Окружном затвору у Прокупљу разговарао са свим притвореним лицима која су се на дан посете налазила у притвору на околности поступања полиције према њима приликом лишења слободе, задржавања и примене полицијских овлашћења.

Професионално поступање руководства и свих полицијских службеника током посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.