a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 28. октобра 2021. године надзор над принудним удаљењем два држављанина Републике Турске. Они су неко време провели у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, одакле су спроведени на Аеродром „Никола Тесла“ Београд и летом напустили земљу.

Од полицијских службеника су прибављени подаци о поступању према странцима, извршен је увид у документацију која се о њима води у Прихватилишту и обављени су ненадзирани разговори са њима. Такође, надзирана је процедура отпуста из Прихватилишта и укрцавања у службено возило.

Сарадња са полицијским службеницима током надзора је као и до сада била веома професионална.