a

b_250_0_16777215_00_images_20211022PSNegotin00.jpgТим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 21. октобра 2021. године посету Окружном затвору у Неготину. Посета је обављена у циљу превенције тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака.

Током посете, тим НПМ је обавио групне и појединачне разговоре са свим осуђеним лицима која се налазе у затвореном одељењу, као и са свим притвореним лицима.

Поред наведеног, извршен је увид у документацију која се односи на ванредне догађаје, притужбе лица лишених слободе, употребу мера принуде, начин обављања првог лекарског прегледа по пријему у Завод, као и лекарских прегледа након примене мера принуде.

Професионално поступање руководства и запослених током посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.