a

b_250_0_16777215_00_images_20211022PUBor.jpgТим НПМ-a обавио је 20. октобра 2021. године ненајављену ноћну посету ПУ Бор-седиштe, а 21. октобра 2021. године ненајављене посете ПС Неготин и СПИ Неготин.

Током ових посета, НПМ је контролисао поступање полицијских службеника у вези са остваривањем основних права задржаних лица, као што су право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу, и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима. Тим НПМ-а је, такође, обишао просторије за задржавање како би проверио да ли су исте у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима.

Пре обављања посета наведеним организационим јединицама ПУ Бор, тим НПМ-a је у Окружном затвору у Неготину разговарао са свим притвореним лицима о поступању полиције према њима приликом хапшења и примене полицијских овлашћења.

Професионално поступање свих полицијских службеника током посете НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.