a

b_250_0_16777215_00_images_20211022OZZajecar.jpgТим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 20. октобра 2021. године ненајављену посету Окружном затвору у Зајечару. Посета је обављена у циљу провере постојања тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака.

Током посете, тим НПМ-а је обавио ненадзиране разговоре са преко 30 осуђених лица, која се налазе у већем ризику од лошег поступања – лица која се налазе у затвореном одељењу завода и на извршењу дисциплинских и посебних мера за одржавање реда и безбедности у заводу. Такође, НПМ је остварио увид у евиденције и другу документацију о притужбама чији је предмет тортура или друго лоше поступање, примени мера принуде, ванредним догађајима, Књигу повреда, као и начин обављања првог лекарског прегледа по пријему у Завод. Тим НПМ-а је са управником Завода разговарао о даљим активностима које су у плану везано за унапређење положаја лица лишених слободе, посебно у погледу могућности за радно ангажовање.

Професионално поступање руководства и запослених током посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.