a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 5. октобра 2021. године контролну посету касарни „Александар Берић“ у Новом Саду ради праћења поступања по препорукама НПМ-а из Извештаја о посетама војним објектима Војске Србије, које су обављене током 2019. године.

У тиму за посету су били представник Заштитника грађана и представница Покрајинског омбудсмана. Током посете проверавани су материјални и други услови у дисциплинској просторији, од војних старешина су прибављене информације о начину на који је поступљено по препорукама НПМ-а и извршен је увид у релевантну документацију. Сарадња са припадницима војске је била веома професионална.