a

b_250_0_16777215_00_images_20211006Surcin1.jpgТим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 5. октобра 2021.године ненајављену посету Полицијској станици Сурчин. Посета је обављена у циљу праћења начина остваривања права доведених и задржаних лица, као што су право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу, и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима.

Остварен је увид у документацију о задржавању, од полицијских службеника су прибављене информације о начину на који задржана лица остварују та права и проверени су материјални услови у просторији за задржавање Такође, обављен је ненадзирани разговор са једним затеченим задржаним лицем.

Сарадња са полицијским службеницима је била професионална.