a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 30. септембра 2021. године надзор над поступком принудног удаљења држављанина Немачке који је незаконито боравио у земљи. Након боравка у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, у коме је провео неко време, спроведен је до Аеродрома Никола Тесла у Београду како би се летом, за који је купио авионску карту, вратио у земљу порекла.

Странац није имао примедбе на поступање полицијских службеника. Омогућено му је да о предстојећем удаљењу обавести члана породице, као и да контактира представнике Амбасаде СР Немачке у Београду. Обавештен је и о другим својим правима, међу којима и о праву да ангажују адвоката и затражи лекарски преглед, али није желео да та права користи. Странац није навео ниједну околност која би указивала на опасност да би његова људска права могла бити повређена или угрожена по повратку у матичну државу.

Поступање полицијских службеника било је професионално, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.