a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 23. септембра 2021. године надзор над поступком принудног удаљења пет држављана Републике Индије - четири пунолетне жене и једног пунолетног мушкарца. Они су кратко време боравили у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, одакле су спроведени на Аеродром „Никола Тесла“ како би се летом, за који су имали авионске карте, вратили у земљу порекла.

Од полицијских службеника су прибављени подаци о поступању према странцима, извршен је увид у релевантну документацију и обављени ненадзирани разговори са странцима. Такође, надзирана је процедура отпуста из Прихватилишта и укрцавања у службено возило.

Странци нису имали примедбе на поступање полицијских службеника према њима. Омогућено им је да о предстојећем удаљењу обавесте члана породице. Усмено, као и писаним путем, обавештени су и о другим својим правима, међу којима и о праву да ангажују адвоката и затраже лекарски преглед, али нису желели да та права користе. У ненадзираним разговорима, странци нису навели ниједну околност која би указивала на опасност да би њихова људска права могла бити повређена или угрожена по повратку у матичну државу.

Сарадња са полицијским службеницима током надзора је као и до сада била веома професионална.