a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 09.09.2021. године надзор над принудним удаљењем држављанина БиХ из Републике Србије. Он је неко време провео у Прихватилишту за странце у Падинској скели, одакле је удаљен до Граничног прелаза Сремска Рача.

Тим НПМ-а је пратио транспорт лица до граничног прелаза, а од полицијских службеника Прихватилишта за странце добио је податке о поступању према њему, извршио увид у документацију која се о њему води у том прихватилишту и обавио је ненадзиран разговор са странцем. Он није имао примедби на поступање полицијских службеника, нити је навео било коју околност која би указивала на опасност да би његова људска права могла бити повређена или угрожена по повратку у матичну државу.