a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а пратио је од 24. до 26. фебруара 2021. године поступање према мигрантима и тражиоцима азила на граници са Републиком Бугарском. Тим је посетио прихватне центре Дивљана и Пирот, Регионални центар граничне полиције према Бугарској, Полицијску станицу Пирот и Казнено-поправни завод у Нишу. Поред запослених из Заштитника грађана у тиму је био и представник Центра за интеграцију младих.

Посета Регионалном центру граничне полиције према Бугарској била је најављена, остале су биле ненајављене, током којих је остварена одлична сарадња.

Такође, тим НПМ-а је 24. фебруара обавио контролну посету Аеродрому Константин Велики Ниш. Праћено је поступање органа по препорукама НПМ садржаним у Извештају о посети која је реализована у децембру 2019. године. Чланови тима, запослени у Заштитнику грађана и представник Центра за интеграцију младих, разговарали су са полицијским службеницима СГП Ниш и представницима ''Аеродроми Србије д.о.о.'' и остварили веома добру сарадњу.