a

b_250_0_16777215_00_images_20190704trbunje.jpgДогађаји у Дому за смештај одраслих и старих лица у Трбуњу, почетком године узнемирили су јавност. Медији су пренели вест о три смртна случаја у установи, а фотографијама документовали изузетно лоше услове у којима су корисници збринути. Надлежна министарства и инспекције реаговале су по објављивању медијских текстова и започеле поступке из своје надлежности.

Недостатак кревета, постељина, гардеробе за кориснике, али и зидови прекривени мемлом и незагрејане просторије пратили су медијски опис стања установе и упућивали на лош положај корисника и кршење њихових људских права.

Реагујући у оквиру свог мандата, НПМ Заштитника грађана је крајем јуна обавио ненајављену посету дому у Трбуњу ради даље провере законитости и правилности рада установе, током које су запослени у дому остварили пуну сарадњу са представницима НПМ-а, омогућивши им увид у документацију и разговоре са особљем и корисницима.

У току је израда извештаја о посети са препорукама, а по прикљупљању свих информација и утврђивања релевантних чињеница, Заштитник грађана ће обавестити јавност.

b_250_0_16777215_00_images_20190702slika2.jpgНационални механизам за превенцију тортуре (НПМ) посетио је данас Клинику за психијатрију Клиничког центра Србије ради утврђивања положаја пацијената и услова у којима су збринути, провере поштовања њихових права и законитости и правилности рада клинике.

Заштитник грађана Зоран Пашалић и чланови тима НПМ-а разговарали су са директором клинике проф. др Александаром Јовановићем и руководиоцима свих одељења клинике. У оквиру најављење посете, представници НПМ-а обишли су стационарно одељење и амбуланту Клинике за психијатрију и том приликом омогућен им је увид у тражену документацију, разговор са болничким особљем и пацијентима.

На основу данашње посете, која је прва посета НПМ-а овој установи, НПМ ће израдити извештај и клиници упутити одговарајуће препоруке. 

b_250_0_16777215_00_images_20190702curug.jpgУ циљу провере положаја корисника дома, услова у којима су збринути и законитости рада установе, представници Националног механизма за превенцију тортуре обавили су данас најављену посету Дому за душевно оболела лица „Чуруг“ код Жабља.

Током посете, обишли су сва три павиљона, разговарали са стручним особљем и корисницима. У дому, чији је капацитет до 200 корисника, према подацима за јун месец, тренутно је збринуто 197 корисника. Руководство и запослени у Дому „Чуруг“ у потпуности су сарађивали са представницимима НПМ-а, обезбедили им увид у документацију и неопходне разговоре са запсоленима и корисницима, чиме су НПМ-у омогућили да испуни свој мандат.

НПМ први пут је у посети Дому „Чуруг“, а после сагледавања свих релавантних информација до којих је дошао током посете, израдиће извештај о посети и установи упутити потребне препоруке.

Национални механизам за превенцију тортуре обавио је 14. јуна 2019. године ненајављену посету Полицијској управи Пожаревац и Одељењу притвора Казнено-поправног завода у Пожаревцу - Забели. Тим НПМ се, поред представника Заштитника грађана, састојао и од представника Комитета правника за људска права и експерта - лекара специјалисте судске медицине.

У циљу превенције тортуре и/или другог облика злостављања, посебна пажња била је посвећена поступању полицијских службеника према доведеним и задржаним лицима. Један део тима НПМ обишао је просторију за задржавање у Полицијској испостави, док је други део тима у Одељењу притвора Казнено-поправног завода у Пожаревцу – Забели обавио разговоре са притвореницима. Лекар специјалиста судске медицине извршио је увид у релевантну медицинску документацију са првог лекарског прегледа након пријема лица у Завод и начин документовања, евентуално, уочених повреда.  

Иако је посета била ненајављена, сарадња органа са тимом НПМ била је потпуна и конструктивна, на који начин је омогућено остваривање мандата НПМ у конкретном случају.  

Тим Националног механизма за превенцију тортуре посетио је 13. јуна 2019. године ПУ за град Београд, ПС Стари Град у циљу испитивања поступања полицијских службеника према задржаним лицима. Том приликом чланови НПМ-а обавили су разговор са затеченим задржаним лицем и полицијским службеницима, остварили су увид у релевантну документацију, а обишли су и просторије за задржавање грађана.

Иако је посета била ненајављена, сарадња органа са тимом НПМ била је добра и коопеартивна, што је омогућило НПМ-у да у потпуности оствари свој мандат у конкретној посети.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 8. јуна 2019. године, обавио ноћну, ненајављену посету Полицијској станици Нови Београд.

Циљ посете је био упознавање са начином на који полицијски службеници поступају према лицима лишеним слободе и њихово усмеравање на поступање у складу са важећим прописима и стандардима.

Професионална и кооперативна сарадња полицијских службеника омогућила је да чланови тима Националног механизма за превенцију тортуре остваре свој мандат у потпуности током трајања посете.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 8. маја 2019. године обавио контролну посету Казнено - поправном заводу у Нишу у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја о посети 2017. године и сагледавања актуленог стања у Заводу. Током посете, НПМ је обавио разговоре са представницима заводских служби и обишао смештајне просторије лица лишених слободе у другом павиљoну Завода. Такође, тим је обавио и ненадзиране разговоре са притвореним и лицима којима је одређено тужилачко задржавање до 48 сати по Законику о кривичном поступку, а налазе се на смештају у просторијама КПЗ Ниша. 

Сви службеници Завода остварили су пуну сарадњу са НПМ и омогућили му да у потпуности оствари свој мандат.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 24. априла 2019. године обавио надзор над поступком принудног удаљења држављана Народне Републике Кине. Они су једно време били смештени у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, а Републику Србију су напустили авионским летом са Аеродрома ''Никола Тесла'' Београд.

Ово је био први надзор на принудним удаљењем који је НПМ обавио од почетка примене новог Закона о странцима, којим је уређена обавеза за НПМ да врши надзор над поступком принудног удаљења странаца.