a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 8. маја 2019. године обавио контролну посету Казнено - поправном заводу у Нишу у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја о посети 2017. године и сагледавања актуленог стања у Заводу. Током посете, НПМ је обавио разговоре са представницима заводских служби и обишао смештајне просторије лица лишених слободе у другом павиљoну Завода. Такође, тим је обавио и ненадзиране разговоре са притвореним и лицима којима је одређено тужилачко задржавање до 48 сати по Законику о кривичном поступку, а налазе се на смештају у просторијама КПЗ Ниша. 

Сви службеници Завода остварили су пуну сарадњу са НПМ и омогућили му да у потпуности оствари свој мандат.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 24. априла 2019. године обавио надзор над поступком принудног удаљења држављана Народне Републике Кине. Они су једно време били смештени у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, а Републику Србију су напустили авионским летом са Аеродрома ''Никола Тесла'' Београд.

Ово је био први надзор на принудним удаљењем који је НПМ обавио од почетка примене новог Закона о странцима, којим је уређена обавеза за НПМ да врши надзор над поступком принудног удаљења странаца.

Национални механизам за превенцију тортуре посетио је данас седиште ПУ Јагодина, ПС Ћуприја и КПЗ Ћуприја. Тим је, поред представника Заштитника грађана, бројао и представника Комитета правника за људска права и лекара специјалисте судске медицине.

Током посете једна део тима пратио је поступање по препорукама које су ПУ Јагодина упућене у претходном извештају, а посебна пажња, са становишта превенције тортуре и/или другог облика злостављања, била је посвећена поступању полицијских службеника према лицима која се задржавају у седишту ПУ Јагодина и ПС Ћуприја.

Истовремено, у циљу испитивања поступања полицијских службеника према грађанима који су били на задржавању, други део тима је у КПЗ Ђуприја обављао разговоре са задржаним лицем и притвореницима који су на спровођење те мере доведени након задржавања у полицијским станицама у саставу ПУ Јагодина, за које време је лекар специјалиста судске медицине прегледао релевантну медицинску документацију сачињену приликом пријема у тај завод. Посебна пажња посевћена је и адекватношћу обављања лекарских прегледа након пријема лица у тај завод и начину документовања евентуално уочених повреда.  

Иако је посета била ненајављена сарадња органа са тимовима НПМ била је добра и коопеартивна, што је омогућило НПМ-у да у потпуности оствари свој мандат у конкретном случају.   

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је у четвртак, 28. фебруара 2019. године, обавио ненајављену посету Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици. Главни циљ ове посете је био упознавање са стањем у пријемном одељењу, за које је НПМ приликом претходних посета утврдио да је пренасељен. У тиму НПМ су, поред представника Заштитника грађана, били и представници Покрајинског омбудсмана и Комитета правника за људска права.

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је 26. фебурара 2019. године, посетио установе у Крагујевцу у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе. Подељен у два тима, НПМ је посетио Клинички центар Крагујевац – Клинику за психијaтрију и Геронтолошки центар Крагујевац – објекат 3 намењен за збрињавање корисника са деменцијом.

Посете су имале за циљ праћење поступања према пацијентима и корисницима на смештају у овим установама, као и сагледавање услова у којима они бораве.

Тимови Националног механизма за превенцију тортуре су 29. јануара 2019. године посетили Окружни затвор у Крагујевцу и Полицијску управу у Крагујевцу, и то седиште Полицијске управе и полицијске станице у Баточини и Лапову.

Посете су обављене ради праћења поступања ових органа по препорукама НПМ које су упућене након претходних посета, а сви службеници посећених институција су остварили пуну сарадњу са НПМ.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 5. и 6. децембра 2018. године посетио Казнено-поправни завод и Полицијску управу у Сомбору. Посета Казнено-поправном заводу је имала за циљ упознавање са свим аспектима функционисања Завода и поступањем према лицима лишеним слободе. Tоком дводневне посете тим је обишао оба објекта Завода - зграду у центру града у којој су пријемно, полуотворено и затворено одељење и зграду отвореног одељења која се налази ван насеља, разговарао са управом и представницима заводских служби и обавио разговоре са великим бројем осуђених, прекршајно кажњених и притворених лица.

У просторијама Полицијске управе нису затечене особе којима је одређено полицијско задржавање, а током посете су прибављене информације о поступању Полицијске управе по раније упућеним препорукама НПМ.

Поред представника Заштитника грађана, у саставу тима за посету Заводу су били и представници Покрајинског омбудсмана, као и лекар специјалиста судске медицине.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре 08. новембра 2018. године посетио је Дом за лица ометена у менталном развоју у Тутину у циљу праћења поступања према корисницима, као и условима у којима они бораве. Поред представница Заштитника грађана, у тиму за посету је била и представница удржења Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом MDRI-С и експерткиња медицинске струке. Службеници Дома остварили су пуну сарадњу са тимом НПМ и омогућили му да несметано оствари свој мандат.