a

Управа граничне полиције је обавестила Заштитника грађана да је Нацртом закона о странцима, који се у скупштинској процедури очекује у марту 2017. године, предвиђено да се страним држављанима којима је одбијен улазак у Републику Србију издаје стандардизован образац са разлозима одбијања, а да ће се, имајући у виду упућену препоруку, размотрити могућност да текст обрасца буде преведен на арапски, фарси и урду језик. Такође, на састанку Управе граничне полиције са представницима АД Аеродром „Никола Тесла“ размотрени су сви детаљи и аспекти сачињавања Идејног пројекта адаптације просторије у коју се смештају странци којима је на Аеродрому одбијен улазак у Србију.

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре 07. октобра 2016. године посетио Станицу граничне полиције Београд на Аеродрому „Никола Тесла“, у циљу праћења поступања по препорукама упућеним 2015. године. О овој посети је сачињен Извештај, у којем су поновљене препоруке да се обезбеде адекватне просторије за смештај странаца којима је одбијен улазак у земљу и да им се омогући боравак на свежем ваздуху. Упућена је и нова препорука да се сачини образац о правима и правном положају ових странаца на језицима које највише њих говори.

Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитникa грађана да ће у наредном периоду размотрити могућност штампања обрасца о правима миграната и тражиоца азила, али да тренутно није у могућности да приступи реализацији упућене препоруке. У одговору овог органа наведено је и да се предузимају све расположиве мере како би се унапредило информисање миграната и тражиоца азила.

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре посетио је 26. и 27. јула 2016. године Полицијску управу у Пироту и Регионални центар граничне полиције према Бугарској, у циљу праћења поступања надлежних органа према мигрантима и тражиоцима азила. Том приликом сачињен је Извештај са препорукама.

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, представници Комесаријата за избеглице и миграције почели су са информисањем и саветовањем миграната у парковима код Економског факултета и долазног перона Београдске аутобуске станице (местима неформалног окупљања мигранта) о збрињавању и смештају у Центру за азил у Крњачи. Такође, Комесаријат је, у сарадњи са Градском управом града Београда, организовао аутобуски превоз миграната од паркова до Центра у Крњачи. У циљу појачане безбедности миграната и других лица у поменутим парковима, полицијски службеници – позорници Полицијске управе за град Београд свакодневно у току 24 часа обилазе паркове, док полицијски службеници патролних јединица у складу са безбедносним проценама повремено обилазе поменуте паркове.

Национални механизам за превенцију тортуре посетио је неформална места окупљања миграната у Београду у јулу 2016. године, у циљу праћења поступања према мигрантима. Након посете сачињен је Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, Комесаријат за избеглице и миграције је, у сарадњи са организацијама Група 484 и Save the Children, ангажовао двојицу стручњака који су специјализовани за рад са децом у дечијем кутку Центра за азил у Боговађи. У Центру су на прописаним обрасцима успостављене евиденције о свим лицима, обезбеђена је доступност преводиоца, а у трпезарији је истакнуто обавештење да је исхрана прилагођена верским убеђењима лица исламске вероисповести. Такође, сва медицинска документација је пребачена у амбуланту и биће доступна искључиво медицинском особљу, а овлашћено лице ће обавештавати Канцеларију за азил о случајевима непоштовања кућног реда.

Поводом препоруке да Канцеларија за азил региструје и изда личне карте за лица која траже азил, Управа граничне полиције је обавестила Заштитника грађана да је потребно да Канцеларија од стране другог надлежног органа благовремено буде обавештена о присуству лица која су изразила намеру да траже азил и која су у тој намери озбиљна, као и о њиховим личним подацима.

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре 24. августа 2016. године посетио Центар за азил у Боговађи, о чему је сачињен Извештај са препорукама органима за отклањање уочених недостатака.

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, Прихватни центар у Суботици је поставио правила о кућном реду на улазу у управну зграду и у објектима за смештај миграната. Комесаријат за избеглице и миграције је предузео мере како би се обезбедио тоалет прилагођен особама са инвалидитетом. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Центар за социјални рад града Суботице су, у сарадњи са организацијом УНИЦЕФ, ангажовали четири теренска социјална радника ради заштите рањивих група миграната који су смештени у Прихватном центру.

У циљу заштите безбедности миграната, других лица и њихове имовине, Полицијска управа у Суботици је путем патролне делатности обезбедила непрекидно присуство униформисаних полицијских службеника у непосредној близини Прихватног центра, а овлашћена службена лица Одсека пограничне полиције за странце, сузбијање илегалних миграција и трговине људима свакодневно обилазе Прихватни центар.

Заштитник грађана је, у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, 10. августа 2016. године посетио Прихватни центар у Суботици, граничне прелазе Хоргош и Келебија и Дом за децу ометену у развоју „Колевка“, о чему је сачињен Извештај са препорукама органима за отклањање уочених недостатака.