a

Комесаријат за избеглице и миграције и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавестили су Заштитника грађана да у Прихватном центру у Прешеву грејање воде више не представља проблем и да су предузете све мере у погледу опреме. Међутим, због проблема са водоснабдевањем у Прешеву, на чијем решавању је укључен Програм Уједињених нација за развој (UNPD), у Прихватном центру је ограничено коришћење тушева у случајевима ванредне прекомерне потрошње.

Такође, у Привременом регистрационом центру у Бујановцу назив акта који се издаје мигрантима приликом привременог изласка је уподобљен његовој стварној намени, а предузимају се мере да се обезбеде преводиоци за језике које говоре мигранти који су овде смештени.

Ради праћења поступања надлежних органа према мигрантима, Национални механизам за превенцију тортуре је у периоду од 08. до 10. новембра 2016. године посетио Прихватни центар у Прешеву, Привремени регистрациони центар у Бујановцу, Полицијску управу у Врању, Регионални центар граничне полиције према Македонији и Центар за социјални рад у Прешеву. У Извештају о овим посетама надлежним органима су упућене препоруке мера за отклањање уочених недостатака.

Окружни затвор у Врању, поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, повећао је смештајни капацитет одељења притвора и на тај начин сваком притворенику омогућио законом прописани минимум простора, а спаваоницу у приземљу Завода је прилагодио потребама особа са инвалидитетом. Такође, Завод је обавестио Заштитника грађана и да ангажује преводиоце ради пружања релевантних информација странцима лишеним слободе.

Поступање Окружног затвора у Врању представља пример добре праксе сарадње са Националним механизмом за превенцију тортуре, имајући у виду да је Завод у остављеном року поступио по свим упућеним препорукама, као и да је у ранијем периоду улагао напоре за ефикасно исправљање уочених недостатака.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 08. новембра 2016. године посетио Окружни затвор у Врању. О овој посети је сачињен Извештај са препорукама мера за исправљање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима лишеним слободе.

 

Поступајући по препоруци Националног механизма за превенцију тортуре да се у просторији у коју се смештају странци којима је на Аеродрому „Никола Тесла“ одбијен улазак у Републику Србију истакну информације о њиховим правима и процедурама за остваривање тих права, као и о могућности да затраже помоћ домаћих и међународних организација, Управа граничне полиције је обавестила Заштитника грађана да су на видном месту у просторији истакнуте информације, односно контакт телефони релевантних организација.

Поред тога, Станица граничне полиције Београд ће у случајевима неопходности јасне и прецизне комуникације између полицијских службеника и странаца од Министарства унутрашњих послова захтевати ангажовање преводиоца за одговарајући језик.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 17. новембра 2016. године посетио Станицу граничне полиције Београд и просторију у транзитној зони Аеродрома „Никола Тесла“. О овој посети је сачињен Извештај са препорукама мера за унапређење поступања према странцима којима је одбијен улазак у земљу.

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, у Прихватилишту за странце у Падинској Скели странцима које је потребно принудно удаљити из земље је обезбеђена подршка психолога, а предузете су и мере у циљу попуњавања упражњених радних места и обезбеђивања одговарајућег броја службених возила, како би се унапредио рад са овим лицима. Такође, женама и деци је омогућен дужи боравак на свежем ваздуху.

Ипак, проблеми одсуства континуиране здравствене заштите и отежане комуникације између полицијских службеника и странаца који не разумеју српски ни енглески језик и даље постоје.

Национални механизам за превенцију тортуре је 12. августа 2016. године посетио Прихватилиште за странце у Падинској Скели. О овој посети је сачињен Извештај, у коме су упућене препоруке за отклањање уочених недостатака у поступању према странцима који су тамо смештени.

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), центри за социјални рад у Тутину и Сјеници, у складу са својим капацитетима настоје да предузимају законом прописане мере у циљу заштите малолетних страних лица без пратње, који су смештени у центрима за азил у овим местима. Сходно препоруци упућеној Центру за азил у Сјеници, мигранти по пријему пролазе комплетан здравствени преглед, а обезбеђено је и редовно присуство лекара у овом центру сваког дана у периоду од 8 до 16 часова. Поводом препоруке да Канцеларија за азил региструје и изда личне карте за лица која траже азил, Управа граничне полиције је обавестила Заштитника грађана да лица смештена у наведеним центрима за азил не желе да започну поступак азила у Србији, односно да чекају свој ред за прелазак у Мађарску.

Обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), Заштитник грађана је посетио центре за азил у Тутину и Сјеници у септембру 2016. године, у циљу праћења поступања према избеглицама и мигрантима. Након посете сачињени су извештаји са препорукама за отклањање уочених недостатака.