a

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), Комесаријат за избеглице и миграције обезбедио је потребне количине гардеробе и обуће за мигранте смештене у Прихватном центру у Босилеграду, а на огласној табли Прихватног центра истакнути су кућни ред и друге информације од значаја за мигранте, на језицима које они разумеју. У циљу обезбеђивања поверљивости података о здравственом стању миграната набављен је посебан плакар за чување медицинске документације, којем приступ имају искључиво здравствени радници. Ради заштите малолетних и других рањивих група миграната, Центар за социјални рад из Босилеграда одредио је стручног радника задуженог за обиласке Прихватног центра и стални контакт са службеницима Комесаријата.

Иако су сви мигранти који се налазе у овом Прихватном центру изјавили намеру да траже азил у Србији, Министарство унутрашњих послова је обавестило НПМ да овде нема оних који су у поступку за добијање азила нити који су заинтересовани да поднесу такав захтев.

НПМ је посетио Прихватни центар у Босилеграду 4. априла 2017. године, у циљу праћења поступања надлежних органа према мигрантима и тражиоцима азила. Након посете, органима су упућене препоруке за отклањање утврђених недостатака.

Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитника грађана да је Канцеларија за азил поступила по препоруци Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) и да је у Прихватним центрима у Димитровграду и Пироту, у присуству адекватног преводиоца, извршено интервјуисање сваког мигранта у тим центрима. Према даљим наводима, интервјуисанa су сва лица без обзира да ли су поседовали Потврду о израженој намери за тражење азила или такву намеру нису изразили, те се налазе на списку за одлазак у Мађарску.

Када је у питању поступање по препоруци коју је НПМ приликом посете упутио и Центру за социјални рад у Димитровграду потребно њено даље праћење, с обзиром да је тај орган обавестио Заштитника грађана да је тек у плану пројекат којим би се финансирао теренски стручни радник који би свакодневно боравио у центру за мигранте.

НПМ је посетио Прихватне центре у Пироту и Димитровграду у фебруару месецу 2017. године, ради праћења поступања органа власти према мигрантима и тражиоцима азила.

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), Комесаријат за избеглице и миграције обезбедио је службено возило Центру за азил у Бањи Ковиљачи (у даљем тексту Центар), а у циљу адекватне и континуиране бриге о потребама странаца у Центру уведена су ноћна дежурстава и целодневно присуство службених лица радним данима и викендом. Такође, Центар за социјални рад у Лозници у складу са својим надлежностима обавља послове који се тичу старатељске заштите малолетних странаца без пратње.

НПМ посетио је Центар за азил у Бањи Ковиљачи марта 2017. године у циљу праћење спровођења препорука из Извештаја о посети Центру из 2015. године. Након посете надлежним органима упућене су препоруке за отклањање утврђених недостатака. 

Од почетка године Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је у два наврата посетио Прихватни центар у Шиду, 13. марта и 16. маја, ради праћења поступања по раније упућеним препорукама. Приликом друге посете су проверени наводи три мигранта о тортури од стране органа суседних држава из којих су враћени у Србију.

Извештавајући о мерама предузетим у циљу поступања по препорукама НПМ, Комесаријат за избеглице и миграције је обавестио Заштитника грађана да се, на дан састављања извештаја, у Прихватном центру у Шиду налазило 188 миграната, што представља знатно смањење у односу на претходне посете НПМ овом Центру, када је овде било 638, односно 220 миграната.

Смањењем бројa миграната створили су се услови да се у Центру обезбеди довољна количина топле воде за мигранте који су овде остали, а то су претежно породице са децом и малолетници без пратње. Поступајући по осталим препорукама НПМ, обезбеђена је посебна просторија у којој мигранти могу обављати поверљиве разговоре са социјалним радницима и психолозима и запослени у Центру су почели да на дневном нивоу извештавају о ванредним догађајима и мерама које су предузете поводом њих, а од како је Центар растерећен нису се догађали инциденти. Са друге стране, проблем непостојања видео надзора је остао отворен до обезбеђивања средстава од донатора.

НПМ је након тога добио информације да су из Прихватног центра у Шиду расељени сви мигранти и да је он привремено затворен.

О овим посетама НПМ Прихватном центру су састављени Извештаји.

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, полицијски службеници Полицијске станице у Вршцу о чињеници или сумњи да се ради о малолетном мигранту без пратње одмах обавештавају Центар за социјални рад града Вршца, како би Центар таквом малолетнику могао да пружи заштиту. Такође, полицијски службеници свим задржаним лицима уручују писано обавештење о њиховим правима.

Министарство унутрашњих послова је обавестило Заштитника грађана да ће се средствима града Вршца обезбедити просторија за задржавање лица, као и да није у могућности да овој Полицијској станици обезбеди опрему за издавање потврда о израженим намерама за тражње азила у Републици Србији.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 15. децембра 2016. године посетио Полицијску станицу у Вршцу и Регионални центар граничне полиције према Румунији – север, о чему је сачињен Извештај са препорукама за унапређење њиховог рада.