a

Извештај о посети Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици

Извештај о посети Полицијској управи у Панчеву и полицијским станицама Опово, Ковачица, Ковин, Бела Црква,  Вршац, Алибунар и Пландиштеи у саставу ове полицијске управе и одговор органа о поступању по препорукама садржаним у извештају.

Извештај о посети Окружном затвору Неготин и oдговор органа о поступању

Извештај о посети Окружном затвору Краљево oдговор органа о поступању

Извештај о посети Окружном затвору  Крагујевац и одговор o поступању Окружног затвора.