a

Заштитник грађана, у сарадњи са удружењем Београдски центар за људска права и Покрајинским Омбудсманом АП Војводине реализовао је 5. и 6. септембра 2013. године редовну посету ПУ Сремска Митровица и ПС Шид, ПС Рума, ПС Ириг, ПС Инђија, ПС Пећинци и ПС Стара Пазова у саставу ове полицијске управе.Том приликом сачињен је извештај у коме су садржане препоруке за отклањање уочених неправилности. ПУ Сремска Митровица је Заштитнику грађана 30. децембра 2013.године доставила одговор о поступању по упућеним препорукама.

Заштитник грађана, у сарадњи са удружењем Београдски центар за људска права, реализовао је 28.августа 2013. године редовну посету ПУ Смедерево и ПС Смедеревска Паланка и ПС Велика Плана у саставу ове полицијске управе.Том приликом сачињен је извештај у коме су садржане препоруке за отклањање уочених неправилности. ПУ Смедерево је Заштитнику грађана 18.децембра 2013.године доставио одговор о поступању по упућеним препорукама.

Заштитник грађана, у сарадњи са удружењем Београдски центар за људска права, реализовао је 16. и 17. јула 2013. године редовну посету ПУ Шабац, у чијем саставу се налазе полицијске станице Лозница, Мали Зворник, Љубовија, Крупањ, Богатић, Коцељева и Владимирци. Том приликом сачињен је извештај о посети са препорукама.

Извештај о посети Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици

Извештај о посети Полицијској управи у Панчеву и полицијским станицама Опово, Ковачица, Ковин, Бела Црква,  Вршац, Алибунар и Пландиштеи у саставу ове полицијске управе и одговор органа о поступању по препорукама садржаним у извештају.