a

06. септембра 2011. године је заменик републичког заштитника грађана за права лица лишених слободе Милош Јанковић одржао координациони радни састанак „Превенција тортуре над особама са менталним поремећајем“ са представницима домаћих невладиних и међународних организација у Србији. На састанку су предочене визије и активности, која би омогућила побољшање положаја и заштите права особа са менталним обољењем.