a

Заменик заштитника градјана  Милош Јанковић дана 10. и 11. новембра  2011. године учествоавао је на Глобалном  форуму  Опцоинолног протокола на Конвенцији против тортуре Уједињемих нација у Женеви.  На поменутом форуму су се кроз дискусије на тематским сесијама размењивала различита искустава и визије.

Заштитник грађана је 20. јануара 2012. године донео Одлуку о сарадњи са удружењима у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре.

Attachments:
Download this file (Одлука.PDF)Одлука

Заштитник грађана је 26. јануара 2011. године упутио извештај Поткомитету за превенцију тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака Уједињених нација (Поткомитет) који садржи информације о свим активностима Националног механизма за превенцију тортуре у последњих шест месеци, од када је Заштитник грађана одређен  да обавља послове Националног механизма.

Дана 20. јануара 2012. године Комисија Заштитника грађана заседала је поводом избора удружења по Јавном позиву за сарадњу у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре.

Дана 20. јануара 2012. године заседаће Комисија Заштитника грађана за избор удружења по Јавном позиву за сарадњу у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре.