a


уторак, 13. децембар 2011.

Заменик заштитника грађана Милош Јанковић изјавио је да тортура у Србији не може бити искорењена, али да је уз превентивно деловање могуће да се сведе на најмању меру. "Тортура као појава постоји и увек ће постојати. Није је могуће искоренити, али циљ је довести је на најмању могућу меру превенцијом, односно утврђивањем тортуре", рекао је Јанковић на данашњем округлом столу "Представљање Националног механизма за превенцију тортуре" у Београду, у организацији Заштитника грађана РС и Мисије ОЕБС у Србији.

Заменик заштитника грађана за права лица лишених слободе Милош Јанковић 28. новембра 2011. године одржао је састанак са представницима удружења, чији је статутарни циљ заштита људских права и слобода, ради договора о успостављању сарадње у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре.

 

Заменик заштитника грађана Милош Јанковић, представници Одељења за заштиту права лица лишених слободе и заменик Покрајинског омбудсмана, Стеван Арамбашић реализовали су 27. и 28. септембра 2011. године студијску посету Омбудсману Републике Словеније. Циљ посете je био упознавање са праксом и искуством Националног механизма за превенцију тортуре Републике Словеније, чију улогу обаља словеначки омбудсман у сарадњи са невладиним сектором и експертима.

06. септембра 2011. године је заменик републичког заштитника грађана за права лица лишених слободе Милош Јанковић одржао координациони радни састанак „Превенција тортуре над особама са менталним поремећајем“ са представницима домаћих невладиних и међународних организација у Србији. На састанку су предочене визије и активности, која би омогућила побољшање положаја и заштите права особа са менталним обољењем.