a

Представник Националног механизма за превенцију тортуре говорио је о начину на који НПМ у свом раду користи Стандардна минимална правила УН о поступању према затвореницима (Нелсон Мандела правила) учесницима састанка ’’Тортура и Нелсон Мандела правила’’, који су организовали Канцеларија за демократске институције и људска права (ОДИХР) и организација ПРИ (Penal reform international).

Састанак је одржан у оквиру ХДИМ (Human Dimension Implementation Meeting), за који се сматра да је највећа европска годишња конференција о људским правима, коју организује Европска организација за безбедност и сарадњу (ОЕБС). Ове године, конференција је одржана у Варшави од 11. до 22. септембра и на њој су учествовали представници држава чланица, као и бројни међународни експерти, представници невладиних организација и активисти за људска права.

Поред активности НПМ, на овом састанку је проф. Микола Гнатовски, председник Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ) представио примену Нелсон Мандела правила од стране Комитета и однос правила и стандарда које је овај Комитет успоставио. Такође, ПРИ и ОДИХР су презентовали водиче и друге инструменте за подршку државама и затворским установама у примени Мандела правила.

Представник Националног механизма за превенцију тортуре је учествовао на експертским консултацијама Специјалног известиоца Уједињених нација за тортуру и другe суровe, нељудске или понижавајуће казне или поступке, на тему тортуре која је повезана са миграцијом. Серији састанака су присуствовали представници организација, међународних, државних и невладиних, које се баве питањима тортуре и миграција и одржани су ради информисања Специјалног известиоца о чињеницама и ставовима експерата од значаја за његов Извештај о овој теми, за који се очекује да ће бити завршен до краја ове године.

Консултације су одржане у Женеви, у периоду од 28. – 30. августа 2017. године, у седишту Високог комесаријата Уједињених нација за људска права.Такође, Специјални известилац је упутио јавни позив државама, агенцијама УН, организацијама цивилног друштва и научним институцијама, које би желеле да допринесу овој теми, да до 30. септембра 2017. године пошаљу попуњени упитник, који се може пронаћи на интернет страници Високог комесаријата:

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/MigrationRelatedTorture.aspx.

Запослени у Секретаријату Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) похађао је, у периоду од 13. до 18. августа ове године, летњу школу ''Примена Нелсон Мандела правила УН на мониторинг места детенције'', коју су на Универзитету у Бристолу организовале међународне невладине организације Penal Reform International, Association for Prevention of Torture, као и Human Rights Implementation Centre, који је основан у оквиру Универзитета.

Школа је била намењена члановима и запосленима у НПМ и имала је за циљ повећање капацитета учесника за мониторинг примене Нелсон Мандела правила. Обуку су прошли представници НПМ 20 земаља из различитих крајева света. Школа је пружила и могућност сусрета и међусобног повезивања стручњака и представника НПМ.

Предавачи су били еминентни стручњаци из области превенције тортуре, међу којима су професори универзитета, бивши и садашњи чланови међународних тела која се баве превенцијом тортуре, шефови и чланови НПМ и представници цивилног сектора. Током програма учесници су обучени о кључним одредбама Правила, како би могли оценити да ли су услови детенције у складу са њима.

Нелсон Мандела правила су Стандардна минимална правила УН за поступање са затвореницима, која су ревидирана Резолуцијом Генералне Скупштине из 2015. године и тада названа по председнику Јужноафричке Републике, који је провео 27 година у затвору током своје борбе за људска права, једнакост, демократију и промоцију културе мира.

Опширније...''Улога Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је да помогне онима који су у незавидној ситуацији, у затвореним установама, склоњени од очију јавности, због чега су и подложни настанку тортуре'', изјавио је данас вршилац функције Заштитника грађана Србије и председавајући Мреже НПМ земаља Југоисточне Европе Милош Јанковић.

Он је рекао да су посете један од основних принципа које успоставља Опциони протокол уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака (OPCAT). Како је казао Јанковић, када се ради о посетама местима у којима се налазе особе лишене слободе или где је ограничено кретање (места детенције), није ствар у квалитету рада колико у квантитету.

''Квантитет рађа квалитет. Што смо више у установама детенције, превенираћемо тортуру'', истакао је Јанковић. Према његовим речима, ако НПМ изради квалитетне извештаје и добре и извршиве препоруке, то је степеница више. У Србији, како је навео, се сматра да је здравствена заштита лица лишених слободе доста покривена и да је већи проблем заштита од злостављања у психијатријским болницама.

Опширније...''Здравствена заштита мора бити једнака у затворима као што је и ван њих'', истакао је Јанковић. Он је рекао да у установе детенције долазе лица без историје болести и зато је питање лекарског картона веома важно, као и приступ медицинској документацији.

''У затворима службе за обезбеђење присуствују прегледима и имају приступ документацији, што је недопустиво, баш као и ситуације када лекове дели немедицинско особље“, упозорио је Јанковић.

Вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић учествује на састанку Мреже НПМ земаља југоисточне Европе. Главна тема састанка, који се 5. и 6. јула одржава у Подгорици, је здравстена заштита у затворима и психијатријским установама.

Поводом обележавања 26. јуна, Међународног дана УН за подршку жртвама тортуре, Заштитник грађана користи прилику да подсети да Устав Србије и бројни међународни инструменти јемче неповредивост физичког и психичког интегритета човека, да нико не сме бити подвргнут мучењу или окрутном, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању. Забрањено је свако намерно наношење боли или патње лицу које је на било који начин задржано, спутано или затворено на основу одлуке или сагласности службеног лица, како би се добила обавештења или признања, односно ради застрашивања или кажњавања.

Изостанак борбе против некажњивости тортуре у Републици Србији, на коју Заштитник грађана често скреће пажњу јавности, временом може довести до пораста броја случајева физичког злостављања. Осим тога, на основу бројних посета, Заштитник грађана је оценио да у установама у којима су смештена лица лишена слободе, где су континуирано лоши материјални услови, које су пренасељене, уз неодговарајући третман, лошу здравствену заштиту и одсуство социјалне подршке, може доћи до поступања које добија карактер нечовечног или понижавајућег.

Ради даљег унапређења поступања према лицима лишеним слободе, као и превенцији тортуре, Заштитник грађана подсећа да је неопходно да надлежни органи спроводе ефикасне поступке у случајевима навода о тортури, као и да је потребно развити систем континуираних обука о људским правима за доносиоце одлука и све службенике који непосредно поступају према тим лицима.