a

Поводом 26. јуна, Међународног дана УН за подршку жртвама тортуре, Заштитник грађана констатује да у Србији не постоји тортура као системски организована и подстицана појава, али указује да постоје појединачни случајеви злостављања који остају толерисани од стране надлежних органа.

Република Србија мора доследније да истрајава у борби против некажњивости за тортуру. Потребно је установити праксу да се пријављени случајеви тортуре одмах и до краја истраже, да се утврди индивидуална кривична, али и објективна одговорност, као и да се предузму све расположиве мере у циљу спречавања настанка било ког облика злостављања.

Заштитник грађана остварује своју законом прописану надлежност, нарочито обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре, путем сталних посета свим местима у којима се налазе лица лишена слободе, као што су полицијске станице, притворске јединице, затвори, психијатријске болнице, установе социјалне заштите, прихватилишта за странце, центри за азил и слично. Посећеним установама и надлежним министарствима је упућено неколико стотина препорука за отклањање уочених недостатака у раду. Од надлежних органа се очекује да благовремено отклоне незаконитости и неправилности на које им је указано.

Превенција тортуре и бескомпромисни обрачун са појавом суровог, нељудског и понижавајућег поступања и кажњавања није само питање испуњења међународних обавеза Републике Србије, односно њеног међународног кредибилитета, већ је императив за очување достојанства свих грађана и основа демократичности наше државе.

Аутор: Милош Јанковић

Досадашње реформе правосуђа нису довеле до ефикаснијег рада судова у такозваним притворским предметима. Осим тога, утисак је да се мере притвора често олако изричу, да су непримерено дугог трајања, као и да судови ретко одређују мере попут јемства, које представљају ефикасне алтернативе притвору. Околности које прате извршење мере притвора, повреде претпоставке невиности притвореника, као и услови извршења те мере, у великом броју случајева представљају својеврсну казну пре осуде.

Смештајни и други животни услови притвореника у појединим притворским јединицама и даље нису у складу са важећим стандардима. Капацитети су већином пренасељени, тако да се појединим притвореницима не омогућује простор у спаваоници од најмање осам кубних метара и четири квадратна метра. Није потпуно елиминисана ни појава да поједини притвореници спавају на душецима на поду или троспратним креветима, што обесмишљава идеју о засебном лежају. Поједине просторије притворских јединица су у изузетно лошем стању, руиниране, прљаве и непроветрене. Нарочито је тежак положај непушача који су смештени у истој просторији са пушачима. У појединим просторијама је недовољан и доток природне светлости, а вештачко осветљење је незадовољавајуће, у мери која не омогућује читање без штете по вид.

Опширније...

Заштитник грађана у сарадњи са Покрајинским Омбудсманом АП Војводине 18. марта 2014. године у Великој сали Скупштине АП Војводине органиозовао је коперативни дијалог са Министарством унутрашњих послова. Дијалог je организован са МУП-ом и полицијским управама Нови Сад, Панчево, Сремска Митровица, Суботица, Сомбор и Зрењанин, које су посећене у претходном периоду у сарадњи са представницима Покрајинског Омбудсмана и Београдског центра за људска права. Сврха дијалога била је разматрање могућности имплементације препорука из извештаја НПМ-а о посетама овим полицијским управама, као и указивање на стандарде који се примењују у заштити права доведених и задржаних лица.

Већина азиланата у Србији су мигранти који не желе азил, већ су у транзиту ка некој земљи ЕУ. Такође, Србија ће учинити све да се проблем азиланата реши, али за то је потребна међународна сарадња, речено је данас на конференцију за медије под називом „Изазови Републике Србије у области азила и миграција: приоритети на унутрашњем и међународном плану“, коју је организовао Заштитник грађана у сарадњи са Министарством унутрашњих послова и канцеларијом Високог Комесара за избеглице Уједињених нација у Београду.

Заштитник грађана је у оквиру обављања послова Националног механизма за превенцију тортуре, кроз процес сталног кооперативног дијалога са представницима Министарства унутрашњих послова и Полицијским управама Шабац и Смедерево, 23. јануара 2014. године у просторији ЗГ, одржао Округли сто на тему „Поступање полиције са лицима лишеним слободе и превенција тортуре“.