a

Заштитник грађана, у остваривању мандата Националног механизма за превенцију тортуре, а уз подршку Мисије ОЕБС у Србији и УНХЦР, 27. новембра 2014. године, у Палати Србија организовао је Први Југоисточно - европски форум механизама предвиђених Опционим протоколом уз Конвенцију УН против тортуре (The First South-East European OPCAT Forum), а 28. новембра Конференцију под називом „Превенција тортуре и других облика мучења и борба против некажњивости“.

Заштитник грађана изражава задовољство што је Народна скупштина препознала значај Националног превентивног механизма (НПМ) и важност спречавања било ког облика тортуре, суровог или нечовечног кажњавања. Нарочито поздравља спремност највећег броја посланика Народне скупштине да током расправе о Годишњем извештају НПМ-а за 2013. годину отворено и одговорно говоре о неопходности искорењивања тортуре.

На овај начин Народна скупштина је дала допринос поштовању људских права. Залагање за права свих оних којима је слобода ограничена и упорно изграђивање механизама заштите и контролних механизама приближава Србију кругу развијених демократских земаља у којима људска и грађанска права имају приоритет.

Опширније...У Новом Пазару, 15. октобра 2014. године, одржан је дијалог Националног механизма за превенцију тортуре са представницима Министарства унутрашњих послова, Управе граничне полиције у седишту министарства, Полицијске управе Нови Пазар, Полицијске управе Пријепоље, и Регионалног центра граничне полиције према Црној Гори. Скуп је отворио заменик Заштитника грађана, Милош Јанковић, а током дијалога разматране су могућности за потпуну имплементацију препорука из извештаја о посетама НПМ које су у претходном периоду обављене у ПУ Нови Пазар, ПУ Пријепоље и РЦГП према Црној Гори. Основне теме скупа биле су: остваривање права лица лишених слободе од стране полиције, поступање према лицима лишеним слободе, право на здравствену заштиту задржаног лица, материјални услови полицијског задржавања, као и поступање полиције према ирегуларним мигрантима и тражиоцима азила.

У складу са одредбама члана 22. Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, надлежне власти државе чланице дужне су да размотре препоруке НПМ и ступе у дијалог са њим у вези с могућим мерама имплементације.

 

Опширније...Данас је у просторијама Заштитника грађана одржан састанак са представницима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) Републике Грузије, који су у студијској посети Републици Србији, од 11. до 15. августа 2014. године.

У Србији тортура не постоји каОпширније...о системска, организована, подстицана појава, али постоје поједини случајеви злостављања који постају толерисани од стране државних органа, рекао је данас заменик заштитника грађана Милош Јанковић у Медија центру на конференцији поводом Међународног дана УН подршке жртвама тортуре. Он је рекао да питање борбе против тортуре није питање испуњавања међународних обавеза Србије, већ питање достојанства свих нас.

Током спровођења пројекта "Од кршења до стварања закона" у коме су осуђеници први пут били питани за мишљење о томе како да се унапреди њихов положај, више од 1.000 осуђеника се изјаснило да је унапређење здравствене заштите у затворима апсолутни приоритет.

Руководилац националног механизма за превенцију тортуре Јелена Унијат каже да лекари у затворима немају довољно слободе, јер нису део министарства здравља већ министарства правде.

"Заштитник грађана дао је препоруку да се здравствена служба у затворима измести из министарства правде у министарство здравља", рекла је Унијат.

Она је навела да у затворским јединицама не постоји довољно лекара и медицинских сестара, да се не бележе и описују повреде које су настале под мером принуде.

Председник Одбора за људска права из Лесковца Добросав Нешић је рекао да лекари у затворима постоје само на папиру и да помоћ затвореници од њих немају и као пример навео побуну у затвору у Нишу 2006. године.

"Европски суд за људска права је донео пресуду да Србија није процесуирала могућу тортуру над 37 осуђеника за време побуне и за овај пропуст мораће да плати 135.000 евра", рекао је Нешић.

Представници три невладине организације Београдски центар за људска права, Комитет правника за људска права и ApsArt Центар израдили су предлог новог правилника и упутства којим се може значајно унапредити рад здравствени служби у затворима.