a

Опширније...Заменица заштитника грађана Гордана Стевановић и представници Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) одржали су завршни састанак са председником Европског комитета за спречавање мучења (European Committee for the Prevention of Torture - CPT) Миколом Гнатовским, који je са својим тимом био у двонедељном мониторингу установа у којима се  налазе лица лишена слободе.

Основне теме састанка биле су овлашћења и надлежности НПМ, сарадња са надлежним органима, као и проблеми и изазовима са којима се НПМ сусреће током свог рада. Представници Комитета су похвалили рад НПМ-а и истакли значај послова који обавља и поред недовољне кадровске попуњености.

Представници Националног механизам за превенцију тортуре јуче су се састали са делегацијом Европског комитета за спречавање мучења. На састанку су представљени налази НПМ о положају лица лишених слободе.

Делегација Европског комитета за спречавање мучења обавља четврту редовну посету Републици Србији.

Опширније...Данас је у просторијама Заштитника грађана одржан састанак са представницима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) Украјине, који су у студијској посети Републици Србији, од 22. до 24. децембра 2014. године. Заменик Заштитника грађана Милош Јанковић представио је институцију Заштитника грађана, као и рад НПМ Србије. Током посете представници НПМ Србије и НПМ Украјине обавиће неколико заједничких посета институцијама у којима се налазе лица лишена слободе (затвор, полицијска станица, психијатријска болница и установа социјалне заштите). Том приликом НПМ Украјине ће се информисати о начину рада ових институција, а такође ће имати прилику и да се на, практичан начин, упозна са методологијом обављања посета НПМ Републике Србије.

Заштитник грађана, у остваривању мандата Националног механизма за превенцију тортуре, а уз подршку Мисије ОЕБС у Србији и УНХЦР, 27. новембра 2014. године, у Палати Србија организовао је Први Југоисточно - европски форум механизама предвиђених Опционим протоколом уз Конвенцију УН против тортуре (The First South-East European OPCAT Forum), а 28. новембра Конференцију под називом „Превенција тортуре и других облика мучења и борба против некажњивости“.

Заштитник грађана изражава задовољство што је Народна скупштина препознала значај Националног превентивног механизма (НПМ) и важност спречавања било ког облика тортуре, суровог или нечовечног кажњавања. Нарочито поздравља спремност највећег броја посланика Народне скупштине да током расправе о Годишњем извештају НПМ-а за 2013. годину отворено и одговорно говоре о неопходности искорењивања тортуре.

На овај начин Народна скупштина је дала допринос поштовању људских права. Залагање за права свих оних којима је слобода ограничена и упорно изграђивање механизама заштите и контролних механизама приближава Србију кругу развијених демократских земаља у којима људска и грађанска права имају приоритет.