a

Поводом обележавања 26. јуна, Међународног дана УН за подршку жртвама тортуре, Заштитник грађана користи прилику да подсети да Устав Србије и бројни међународни инструменти јемче неповредивост физичког и психичког интегритета човека, да нико не сме бити подвргнут мучењу или окрутном, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању. Забрањено је свако намерно наношење боли или патње лицу које је на било који начин задржано, спутано или затворено на основу одлуке или сагласности службеног лица, како би се добила обавештења или признања, односно ради застрашивања или кажњавања.

Изостанак борбе против некажњивости тортуре у Републици Србији, на коју Заштитник грађана често скреће пажњу јавности, временом може довести до пораста броја случајева физичког злостављања. Осим тога, на основу бројних посета, Заштитник грађана је оценио да у установама у којима су смештена лица лишена слободе, где су континуирано лоши материјални услови, које су пренасељене, уз неодговарајући третман, лошу здравствену заштиту и одсуство социјалне подршке, може доћи до поступања које добија карактер нечовечног или понижавајућег.

Ради даљег унапређења поступања према лицима лишеним слободе, као и превенцији тортуре, Заштитник грађана подсећа да је неопходно да надлежни органи спроводе ефикасне поступке у случајевима навода о тортури, као и да је потребно развити систем континуираних обука о људским правима за доносиоце одлука и све службенике који непосредно поступају према тим лицима.

Поводом Међународног дана избеглица, Заштитник грађана истиче да су проблеми збрињавања избеглица из ратом захваћених подручја сада далеко сложенији и компликованији, имајући у виду да се они сада дуже задржавају у Републици Србији, за разлику од претходног периода када су само пролазили кроз земљу и овде боравили свега неколико дана. Они сада у Србији остају по неколико месеци, а само мали, готово незнатан број њих жели да тражи азил у Србији, док већина планира да прође даље, ка развијеним земљама Европске уније.

У сарадњи са организацијама цивилног друштва које се баве питањима избеглица и миграната и уз подршку Високог комесаријата УН за избеглице (УНХЦР), Заштитник грађана је током претходна два месеца интензивно спроводио активности откривања и документовања случајева тортуре, која је почињена од стране полиција суседних држава, чланица ЕУ (Хрватске, Мађарске и Румуније), приликом незаконитог враћања избеглица у Србију (тзв. push-backs). Заштитник грађана је у циљу документовања насталих повреда ангажовао лекаре специјалисте судске медицине и психологе, који на терену бележе настале телесне повреде и психичке трауме које су ови људи преживели приликом покушаја напуштања Републике Србије и одласка у земље Европске уније. О налазима и закључцима биће сачињен посебан специјални извештај, који ће бити објављен на сајту Заштитника грађана.

Од почетка избегличке кризе Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио око 130 посета местима у којима се налазе избеглице и мигранти и органима који поступају према њима. Посећене су полицијске управе и полицијске станице у њиховом саставу, регионални центри граничне полиције, центри за азил, прихватни центри за мигранте, Прихватилиште за странце у Падинској Скели, Аеродром "Никола Тесла", прихватне јединице за смештај малолетних странаца без пратње, центри за социјални рад, заводи за извршење кривичних санкција и неформална места окупљања избеглица и миграната на граничним прелазима и у насељеним местима. Налази из посета приказани су у 70 извештаја НПМ-а, који су сачињени након посета и у којима је надлежним органима упућено око 120 препорука за уклањање утврђених недостатака и побољшање положаја избеглица.

Заштитник грађана је у поступку сарадње успоставио стални дијалог са државним органима надлежним за решавање питања избеглица, а такође је учествовао на бројним међународним и регионалним скуповима посвећеним унапређењу положаја избеглица и миграната и јачању прекограничне, међудржавне сарадње у решавању овог веома сложеног наднационалног феномена.

Опширније...Делегација Европског комитета за спречавање мучења (European Committee for the Prevention of Torture - CPT) обавила је седмодневну тематску посету Републици Србији. Вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић и представници Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) присуствовали су завршном састанку између делегације Комитета и представника Министарства унутрашњих послова и Министарства правде, који је одржан ради представљања закључака о посети Комитета. Састанак је одржан у Палати Србија у организацији Канцеларије за људска и мањинска права.

Основна тема састанка су били налази Комитета о поступању полиције према лицима лишеним слободе. Такође, говорило се и о начину на који се поступа са наводима о злостављању задржаних лица од стране полицијских службеника, као и притвореника од стране запослених у заводима за извршење кривичних санкција. Делегација је изнела и опсервације о материјалним условима у просторијама за задржавање у полицијским станицама, као и стању притворских јединица у заводима.

Опширније...Положај особа са менталним сметњама које су затворене у институције је неповољан и тежак и ти грађани представљају једну од најрањивијих група у Србији, рекао је данас вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић на дводневној конференцији Мреже Националних механизама за превенцију тортуре (НПМ) земаља југоситочне Европе, коју организује Заштитник грађана у Београду.

Опширније... Представници НПМ и Одељења за права детета су 22. марта 2017. године посетили Васпитно-поправни Дом у Крушевцу заједно са колегама из Омбудсмана Јерменије. Управник Дома је након уводног разговора делегацију спровео кроз све смештајне јединице и упознао их са начином рада Дома.

Приликом посете утврђено је да је од последње посете НПМ (2014. године) доста урађено када су у питању материјални услови Дома, односно да је поступљено по великом броју упућених препорука. До краја календарске године у плану је завршетак највећег броја радова на адаптацији смештајних капацитета.