a

Опширније...

Представници Секретаријата Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) похађали су тренинг „Мониторинг принудног враћања“, који је одржан у Београду за службенике институција омбудсмана/нпм из региона.

Током тренинга службеницима НПМ је представљена ФРОНТЕКС процедура враћања и улога монитора у њој. Упознали су се са пословима монитора у свим фазама враћања и начином састављања извештаја, као и обавезама службеника који су у пратњи повратника. Истовремено, имали су прилику да са колегама и колегиницама размене искуства у раду у овој области.

Новим Законом о странцима, који ће почети да се примењује у другој половини ове године, одређено је да Заштитник грађана у складу са надлежностима из Закона о Заштитнику грађана и Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, врши надзор над поступком принудног удаљења странаца.


Заштитник грађана упућује позив удружењима, чијим је статутом предвиђени циљ удруживања унапређење и заштита људских права и слобода, за сарадњу у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (у даљем тексту НПМ), и то учешће изабраних представника удружења и сталних сарадника удружења у посетама местима у којима су смештена лица лишена слободе, сачињавање извештаја, препорука, мишљења и других аката, као и обављање осталих послова НПМ.

Јавни позив је објављен у Службеном гласнику број 25 од 30. марта 2018. године.

Ставља се ван снаге Јавни позив за сарадњу у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре бр. 285-7/18 дел. бр. 3547, који је упућен и објављен 6. фебруара 2018. године на сајту Заштитника грађана. Образложење можете видети у документу у прилогу.

Attachments:
Download this file (Odluka.pdf)Одлука

 
Опширније...

Представници Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) разговарали су о положају миграната, избеглица и тражилаца азила у Републици Србији са делегацијом Националног омбудсмана Краљевине Холандије, која је у дводневној посети Заштитнику грађана.

НПМ је представио резултате свог рада у области заштите права миграната и тражилаца азила и мониторинга центара за њихов прихват. Представнике холандског омбудсмана су посебно занимале препоруке НПМ, сарадња са државним органима и резултати рада Мреже НПМ југоисточне Европе.

Заштитник грађана објавио јавни позив за сарадњу у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре.