a

Национални механизам за превенцију тортуре је обавио ненајављене посете центрима за прихват и збрињавање миграната који се налазе на северу земље. Током два дана, 21. и 22. новембра 2017. године, посећени су прихватни центри у Кикинди, Суботици и Сомбору. Истовремено, тим је обишао и граничне прелазе према Мађарској Хоргош и Келебија, у чијим су се непосредној близини, уз само граничну линију, налазили неформални кампови у којима су мигранти чекали пријем код мађарских власти.

Тиму НПМ су службеници свих посећених установа пружили тражене информације, омогућили приступ свим просторијама, увид у тражену документацију и ненадзиране разговоре са мигрантима по избору чланова тима.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 20. и 23. октобра 2017. године посетио Окружни затвор у Новом Саду, Дом Ветерник и Прихватне центре за мигранте Адашавци и Принциповац. Ове посете су обављене у оквиру ''Дана омбудсмана'', који су се одржали у Новом Саду и Шиду.

У оквиру ''Дана омбудсмана'', који су 16. и 17. октобра одржани у Бујановцу и Нишу, Национални механизам за превенцију тортуре је посетио Прихватни центар за мигранте у Бујановцу, Полицијску управу и Казнено-поправни завод у Нишу и Специјалну болницу за психијатријске болести Горња Топоница.

Службеници свих посећених установа су остварили сарадњу са НПМ и омогућили му да оствари свој мандат.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 3. октобра 2017. године обавио посете транзитној зони Аеродрома ''Никола Тесла'' Београд и Прихватилишту за странце у Падинској Скели, у циљу праћења поступања по препорукама које су упућене након ранијих посета овим местима.

Током посета, обављени су разговори са страним држављанима којима је одбијен улазак у Републику Србију и који су до повратка у државу из које су допутовали смештени у просторији у транзитној зони, као и са странцима којима је одређен боравак у Прихватилишту.

Тим НПМ је у уторак 01. августа обишао Прихватни центар за мигранте у Врању, а у четвртак 03. августа и Прихватне центре у Прешеву и Бујановцу. Током ових посета, нарочито је праћено поступање надлежних органа према малолетницима и женама, као и поступање по препорукама које је НПМ упутио након претходних посета Прихватним центрима у Прешеву и Бујановцу.

Ради праћења поступања према лицима лишеним слободе, тим НПМ је у уторак 01. августа обавио вечерњу ненајављену посету Полицијској станици у Сурдулици, а у среду 02. августа и посету Окружном затвору у Врању.

Службеници свих посећених установа су остварили пуну сарадњу са НПМ.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је у петак, 21. јула 2017. године, без претходне најаве, посетио седиште Полицијске управе у Панчеву и Полицијску испоставу Север. Циљ ове посете је био праћење поступања по препорукама које је НПМ упутио након посете Полицијској управи 2013. године, као и по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT), упућеним у Извештају о посети Републици Србији из 2015. године.

Током посете, сви присутни полицијски службеници су остварили сарадњу са НПМ.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 5. јула 2017. године посетио београдске полицијске станице Стари Град и Савски Венац, ради праћења поступања по препорукама које је НПМ упутио након ранијих посета овим станицама, као и по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) упућеним након посете Републици Србије 2015. године.

Такође, тим НПМ је истог дана посетио и Управу за странце Полицијске управе за град Београд, у циљу праћења поступања према мигрантима и тражиоцима азила.

Ове посете нису претходно најављене, а полицијски службеници су остварили пуну сарадњу са НПМ и омогућили му да оствари свој мандат.