a

НПМ тим реализовао је 25. августа 2015. године посету Центру за аутизам у Београду, у оквиру Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине омете у развоју. Циљ посете било је испитивање поступања према корисницима и корисницама Центра, као и услова просторија у којима бораве.

Заштитник грађана jе у обављању послова НПМ 24. и 25. августа 2015. године обавио посете Центру за азил у Бањи Ковиљачи и Полицијској станици у Лозници, ради праћења поступања према мигрантима и тражиоцима азила.

Заштитника грађана, у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, реализовао је 20. августа 2015. године посету притворској јединици Окружног затвора у Београду. Циљ посете било је испитивање поступања према притвореницима и притвореницама, као и услова просторија у којима бораве.

Заштитник грађана jе у обављању послова НПМ 13. августа 2015. године обавио посету Приватилишту за странце и Центру за азил у Крњачи, ради праћења поступања према мигрантима и тражиоцима азила.

Заштитник грађана jе у обављању послова НПМ 07. августа 2015. године обавио посету Станици граничне полиције Београд на аеродрому „Никола Тесла“ ради праћења поступања према нерегуларним мигрантима и тражиоцима азила.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре, 09. јула 2015. године обавио је мониторинг посете  Полицијској управи и Заводу за васпитање омладине у Нишу - Прихватилишту за смештај малолетних страних лица без пратње. Током посета пажња је посвећена поступању према тражиоцима азила и нерегуларним мигранатима у Републици Србији.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре, 06. јула 2015. године обавио је мониторинг посету Заводу за васпитање деце и омладине "Васа Стајић", односно Центру за смештај страних малолетних лица. Посета је р еализованау циљу праћења поступања према малолетним тражиоцима азила и нерегуларним мигранатима у Републици Србији.