a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре, 09. јула 2015. године обавио је мониторинг посете  Полицијској управи и Заводу за васпитање омладине у Нишу - Прихватилишту за смештај малолетних страних лица без пратње. Током посета пажња је посвећена поступању према тражиоцима азила и нерегуларним мигранатима у Републици Србији.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре, 06. јула 2015. године обавио је мониторинг посету Заводу за васпитање деце и омладине "Васа Стајић", односно Центру за смештај страних малолетних лица. Посета је р еализованау циљу праћења поступања према малолетним тражиоцима азила и нерегуларним мигранатима у Републици Србији.

Заштитник грађана jе у обављању послова НПМ 29. јуна 2015. године обавио посету Станици граничне полиције Београд на аеродрому „Никола Тесла“ ради праћења поступања према мигрантима и тражиоцима азила.

НПМ тим обишао је и просторију за боравак странаца који не испуњавају услове за улазак на територију Србије, а који нису изразили намеру тражења азила.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре, реализовао је 12. јуна 2015. године посету Полицијској управи Ваљево и контролну посету Казнено-поправном заводу за малолетнике Ваљево.

Током посете ПУ Ваљево пажња је била посвећена праћењу поступања полиције према тражиоцима азила и нерегуларним мигрантима. Контролна посета КПЗ за малолетнике обављена је у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја о посети КПЗ за малолетнике из 2013. године.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре у периоду од 9 - 11. јуна 2015. године посетио је Полицијске управе у Пироту и Прокупљу и Регионални центар граничне полиције према Бугарској. Посете су реализоване ради праћења општег поступања полиције према задржаним и доведеним лицима и праћења положаја тражиоца азила и нерегуларних миграната у Републици Србији.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре 01. јуна 2015. године обавио је тематску посету Радној јединици за смештај душевно оболелих у Тешици у циљу испитивања услова за остваривање слободе кретања корисника унутар и ван Установе.

Више од 30 странаца у 2015. години изразило је намеру да тражи азил у Републици Србији, установљено је током данашње посете тима Заштитника грађана станици граничне полиције на аеродрому ,,Никола Тесла“ у Београду, која је реализована у циљу сагледавања поступања према мигрантима, нарочито тражиоцима азила. Ови странци су даље упућени у центре за азил, али је констатовано да се мали број њих обратио надлежним органима ради спровођења даље процедуре азила.

Заштитник грађана ће у наредном периоду интензивирати посете аеродрому и вршити непосредан увид у поступање полиције према пристиглим путницима, како би проверио да ли им је омогућено да, у складу са законом, изразе намеру за тражење азила.

Током посете тим Заштитника грађана остварио је веома добру и професионалну сарадњу са командиром станице граничне полиције Слободаном Ћопићем и његовим сарадницима.