a

Заштитник грађана у обављању послова Националног маханизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 17. и 18. септембра 2015. године посете Кањижи и Суботици у циљу праћења поступања надлежних органа према избеглицама које долазе из ратом захваћених подручја и настављају свој пут ка земљама Западне Европе пролазећи кроз ове градове. Првог дана посећен је Прихватни центар за мигранте у Кањижи, Центар за социјални рад у Кањижи, Полицијска станица у Кањижи, Гранични прелази Хоргош 1 и Хоргош 2, док је другог дана НПМ обишао Регионални центар граничне полиције према Мађарској, Полицијску управу у Суботици, Окружни затвор у Суботици, Центар за социјални рад у Суботици и неформално место окупљања миграната - Циглану у Суботици.

Заштитник грађана у обављању послова Националног маханизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 9. и 10. септембра 2015. године посете Прешеву и Бујановцу у циљу праћења поступања надлежних органа према избеглицама које долазе из ратом захваћених подручја. Првог дана НПМ је посетио Полицијску станицу у Прешеву, Прихватни центар за мигранте у Прешеву и камп у селу Миратовцу на граници са Македонијом, док је другог дана посећен Центар за социјални рад у Прешеву, Регионални центар граничне полиције према Македонији и Полицијскa станицa у Бујановцу.

НПМ тим реализовао је 25. августа 2015. године посету Центру за аутизам у Београду, у оквиру Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине омете у развоју. Циљ посете било је испитивање поступања према корисницима и корисницама Центра, као и услова просторија у којима бораве.

Заштитник грађана jе у обављању послова НПМ 24. и 25. августа 2015. године обавио посете Центру за азил у Бањи Ковиљачи и Полицијској станици у Лозници, ради праћења поступања према мигрантима и тражиоцима азила.

Заштитника грађана, у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, реализовао је 20. августа 2015. године посету притворској јединици Окружног затвора у Београду. Циљ посете било је испитивање поступања према притвореницима и притвореницама, као и услова просторија у којима бораве.

Заштитник грађана jе у обављању послова НПМ 13. августа 2015. године обавио посету Приватилишту за странце и Центру за азил у Крњачи, ради праћења поступања према мигрантима и тражиоцима азила.

Заштитник грађана jе у обављању послова НПМ 07. августа 2015. године обавио посету Станици граничне полиције Београд на аеродрому „Никола Тесла“ ради праћења поступања према нерегуларним мигрантима и тражиоцима азила.