a

Тим НПМ је 26. јула 2016. године посетио Геронтолошки центар Нови сад - Радну јединицу Дом за пензионере и старија лица на Новом насељу ради утврђивања поступања према корисницима.

НПМ је 21. јуна 2016. године посетио Прихватилште за странце ради праћења поступања по упућеним препорукама у 2015. години. Том приликом обављени су и разговори са затеченим странцима у Прихватилишту.

Истог дана, тим НПМ је посетио и КПЗ Падинска Скела. Разлог посете Заводу је утврђивање поступања према трансродним особама која се налазе у одељењу за смештај прекршајно - кажњених лица.

Тим НПМ је 30. и 31. маја 2016. године посетио ПУ Лесковац и полицијске станице у њеном саставу. Посета је реализована ради праћења општег поступања полиције према доведеним и задржаним лицима и праћења поступања према избеглицама/мигрантима.

Тим НПМ је 19. маја 2016. године посетио Дом за смештај одраслих лица Кулина, ради утврђивања поступања према корисницима и услова у којима бораве. Поред заменика заштитника грађана за заштиту права лица лишених слободе и представника Заштитника грађана, чланови тима НПМ били су и представница удружења Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом (MDRI-S) и специјалиста судске медицине.

Тим НПМ је 25. и 26. априла 2016. године посетио ПУ Ниш и полицијске станице у њеном саставу. Посета је реализована ради праћења општег поступања полиције према доведеним и задржаним лицима и праћења поступања према избеглицама/мигрантима. Ради праћења поступања према малолетним избеглицама/мигрантима тим НПМ је, том приликом, посетио и Завод за васпитање омладине у Нишу.

Ради праћења поступања према лицима лишеним слободе и избеглицама/мигрантима,  НПМ тим је 23. и 24. марта 2016. године посетио релевантне установе у Суботици. Првог дана тим је започео редовну посету Окружног затвора у Суботици, а у ноћним часовима обављена је ненајављена посета ПУ Суботица. Другог дана, један део тима наставио је посету Затвору, док је други обавио посету Регионалног центра граничне полиције према Мађарској и Прихватног центар за избеглице у Суботици.

Поред заменика и представника Заштитника грађана, у саставу тима НПМ су биле и заменица и представница Покрајинског Заштитника грађана  - Омбудсмана, представници удружења Београдски центар људска права, Комитет правника за људска права и Хелсиншки одбор за људска права, као и доктор судске медицине.

Тим НПМ, кога су чинили представница Заштитника грађана, представници Покрајинског Заштитника грађана АП Војводине и представник „Иницијативе за права особа са менталним инвалидитетом MDRI-S“ реализовали су 25. фебруара 2016. године, ненајављену посету Дому „Ветерник“ у Ветернику у циљу праћења поступања по препорукама.