a

Опширније...Тим Националног механизма за превенцију тортуре је пратио јучерашњи поступак измештања миграната који бораве у непримереним и нељудским условима у хангарима који се налазе у близини Београдске аутобуске станице. Око 60 миграната, углавном малолетника без пратње, Комесаријат за избеглице и миграције је пребацио у Центар за азил у Крњачи, где ће бити медицински збринути и смештени у адекватне услове. Мигранти су се добровољно пријавили за измештање из барака и цео поступак је спроведен без инцидената и уз пуно поштовање права миграната.

Ова акција је у складу са препоруком Националног механизма за превенцију тортуре, упућеној у Извештају о посети неформалним местима окупљања избеглица и миграната у Београду од 10. августа 2016. године, да надлежни органи без одлагања предузму мере у циљу смештања миграната у институције система (центре за азил и прихватне центре). Охрабрују најаве надлежних органа да ће започете активности бити настављене и у наредном периоду.

Имајући у виду временске прилике, животи миграната који бораве у хангарима су угрожени. Национални механизам за превенцију тортуре сматра да Република Србија треба да без одлагања институционално збрине све мигранте и да је право избора миграната мање значајно од њиховог опстанка, физичког и психичког интегритета и достојанства.

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је у четвртак, 15. децембра 2016. године, посетио установе у граду Вршцу у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе.

Подељен у неколико тимова, НПМ је посетио Полицијску станицу, Регионални центар граничне полиције према Румунији, Одељење Окружног затвора у Панчеву које се налази у Вршцу, Специјалну болницу за психијатријске болести ''Др Славољуб Бакаловић'' и Геронтолошки центар.

Посета Полицијској станици, која је у саставу Полицијске управе у Панчеву, је као посебан циљ имала праћење поступања органа по препорукама које је НПМ упутио након посете Полицијској управи у Панчеву и полицијским станицама у њеном саставу 2013. године, као и праћење поступања полицијских службеника према мигрантима и тражиоцима азила. Такође, посета Специјалној болници за психијатријске болести је имала за циљ праћење поступања по препорукама које је Комитет за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) упутио Влади Републике Србије након што је 2015. године посетио ову установу.

Службена лица посећених установа су остварила пуну сарадњу са НПМ, омогућивши му да несметано обави своју дужност. Службеници су пружили тражене информације и омогућили тимовима НПМ приступ свим просторијама, увид у документацију и разговор са затеченим лицима, по избору тимова.

НПМ је 08. и 09. децембра 2016. године посетио Прихватне центре за мигранте у Суботици и Сомбору у циљу праћења поступања према мигрантима и услова у којима бораве. Том приликом тим НПМ је посетио и граничне прелазе Хоргош и Келебију, као и Казнено-поправни завод у Сомбору.

Национални механизам за превенцију тортуре је 02. децембра 2016. године посетио Прихватне центре за мигранте у Принциповцу, Шиду и Адашевцима, у циљу праћења поступања према мигрантима и услова у којима бораве. Нагласак је током ових посета био на малолетним мигрантима, у ком циљу је у саставу тима НПМ била и представница Одељења за права детета из Стручне службе Заштитника грађана. 

Тим НПМ је 17. новембра 2016. године посетио Станицу граничне полиције Београд на Аеродрому ''Никола Тесла'' и том приликом обавио разговор са страним држављанином који је, након што му је одбијен улазак у Републику Србију, смештен у посебној просторији у транзитној зони Аеродрома.

НПМ је током тродневне посете, од 08. до 10. новембра 2016. године, обишао прихватне центре у Прешеву и Бујановцу, као и Полицијску управу и Окружни затвор у Врању, Регионални центар граничне полиције према Македонији и Центар за социјални рад у Прешеву. Циљ ових посета било је праћење поступања према мигрантима и тражиоцима азила.

НПМ је посетио Дом за лица ометена у менталном развоју Otthon Стара Моравица, 06. октобра 2016. године, ради праћења поступања према корисницима ове установе, као и условима у којима бораве. Поред представника Заштитника грађана, тим за посету чинили су и представници Покрајинског заштитника грађана - Омбудсман, Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом, као и докторка специјалиста.