a

НПМ је током тродневне посете, од 08. до 10. новембра 2016. године, обишао прихватне центре у Прешеву и Бујановцу, као и Полицијску управу и Окружни затвор у Врању, Регионални центар граничне полиције према Македонији и Центар за социјални рад у Прешеву. Циљ ових посета било је праћење поступања према мигрантима и тражиоцима азила.

НПМ је посетио Дом за лица ометена у менталном развоју Otthon Стара Моравица, 06. октобра 2016. године, ради праћења поступања према корисницима ове установе, као и условима у којима бораве. Поред представника Заштитника грађана, тим за посету чинили су и представници Покрајинског заштитника грађана - Омбудсман, Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом, као и докторка специјалиста.

НПМ је посетио ПУ Нови Пазар и центре за азил у Сјеници и Тутину, 01. и 02. септембра 2016. године, ради праћења поступања по препорукама упућеним у 2014. години, као и ради праћења поступања надлежних органа према мигрантима/тражиоцима азила.

Тим НПМ је 25. августа 2016. године посетио Установу за одрасле и старије "Гвозден Јованчићевић" Велики Поповац ради утврђивања поступања према корисницима и услова у којима бораве. Поред представнице Заштитника грађана, чланови тима за посету били су и представници Иницијативе за права особа са менталним инвалидитетом (МДРИ) и експерт медицинске струке - специјалиста судске медицине. 

 

Тим НПМ је 24. августа 2016. године посетио Центар за азил у Боговађи, ради праћења поступања надлежних органа према тражиоцима азила/мигрантима. Поред представника Заштитника грађана, чланови тима за посету су били и представници Београдског центра за људска права, као и преводилац за арапски језик.

Тим НПМ је 10. августа 2016. године посетио Прихватни центар у Суботици, Граничне прелазе Хоргош I и Келебија и Дом за децу ометену у развоју ''Колевка'' - Суботица, ради праћења поступања према мигрантима/тражиоцима азила.

Тим НПМ је 26. и 27. јула обавио посете ПУ Пирот и Регионалном центру граничне полиције према Бугарској ради праћења поступања према мигрантима/тражиоцима азила.

Приликом посете ПУ Пирот је обављен разговор са начелником полиције око поступања по препорукама упућеним у Извештају НПМ о посети из 2015. године, у вези поступања према доведеним и задржаним лицима. Тим НПМ је обишао и просторије за задржавање лица до 48 сати које се налазе у КПЗ у Нишу - Одељењу притвора у Пироту и обавио разговор са лицем које је тамо затечено.