a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 03. и 04. априла 2017. године посетио Прихватне центре за мигранте у Дивљани, Бела Паланка и у Босилеграду, као и Центар за смештај малолетних миграната без пратње, који је у саставу Завода за васпитање деце и омладине у Нишу. Циљ ових посета је био праћење поступања надлежних органа према мигрантима и тражиоцима азила.

У саставу тима је била и службеница из Сектора права детета, родну равноправност и заштиту социјалних и културних права Стручне службе Заштитника грађана, па је током посета прихватним центрима посебна пажња била усмерена на положај малолетних миграната.

 

Тим НПМ је 16. и 17. марта 2017. године обавио посету Окружног затвора у Новом Пазару. Том приликом обављена је и ненајављена вечерња посета Полицијске управе, у циљу праћења поступања по раније упућеним препорукама НПМ.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 13. марта 2017. године обавио ненајављену посету Прихватном центру за мигранте у Шиду, у циљу праћења поступања по препорукама које су упућене након посете овом Центру у децембру 2016. године.

Тим НПМ посетио је 02. марта 2017. године Центар за азил у Бањи Ковиљачи у циљу праћења поступања по препорукама упућеним у Извештају о посети из 2015. године. 

НПМ посетио је ОЗ Панчево 21. фебруара 2017. године ради праћења поступања по препорукама упућеним у Извештају о посети из 2013. године. У саставу тима је поред представника Заштитника грђана био и лекар судске медицине.

Национални механизам за превенцију тортуре је 09. и 10. фебруара 2017. године посетио Прихватне центре за мигранте у Димитровграду и Пироту, као и регионални центар граничне полиције. Посете су обављене у циљу праћења поступања према мигрантима и услова у којима бораве.

Опширније...

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 03. фебруара 2017. године посетио новоотворени Прихватни центар у Обреновцу, у који су у протеклом периоду измештани мигранти који су боравили у нељудским условима у хангарима у близини Београдске аутобуске станице.

Посебна пажња током ове посете је усмерена на малолетнике, због чега су у саставу тима биле и представнице Одељења за права детета из Стручне службе Заштитника грађана.